Budimex.pl
PL    

Nagroda SARP dla Budimeksu

Nagroda SARP dla Budimeksu

W organizowanym po raz 14. konkursie „Polski Cement w Architekturze” jury przyznało dwie równorzędne główne nagrody za najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej.
Jedna z nich przypadła realizacji Budimeksu – budynkowi Sądu Okręgowego w Katowicach.
Jury konkursu uznało, że w obiekcie w pełni wykorzystano możliwości, jakie stwarzają współczesne technologie kształtowania betonu.
Konkurs jest organizowany od 1997 roku przez Stowarzyszenie Producentów Cementu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.