Budimex.pl
PL    

Giełdowa Spółka Roku 2010

Giełdowa Spółka Roku 2010

3 lutego 2011 roku ogłoszono wyniki 12. edycji konkursu Giełdowa Spółka Roku. Budimex zajął 2. miejsce w kategorii Kompetencje Zarządu i 8. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest redakcja dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”. Na jej zlecenie Pentor Research International przeprowadził sondaż wśród 180 specjalistów rynku kapitałowego – analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów. Ocenie poddano 402 spółki notowane na warszawskiej GPW.

 

Spółki były oceniane w pięciu kategoriach:

 

  • Kompetencje Zarządu

Ocenie podlegała aktywność Zarządu w 2010 r. Przy badaniu były brane pod uwagę takie aspekty jak komunikacja z rynkiem, dotrzymywanie obietnic i zobowiązań. Ankietowani oceniali także, czy zarząd jest zgrany i czy pracuje zespołowo.

 

  • Sukces w 2010 r.

W tej kategorii chodziło o to, aby wyłonić spółki, które poszerzyły swój udział w rynku, zdobyły nowe rynki, kontrakty, mają spektakularne osiągnięcia i podjęły takie inicjatywy, dzięki którym o spółce się mówi.

 

  • Perspektywy rozwoju

W tej kategorii analitycy oceniali trafność decyzji Zarządu, innowacyjność spółki, a także umiejętność dostrzegania luk na rynku.

 

  • Relacje z inwestorami

Jest to ocena jakości informacji oraz umiejętności komunikowania się spółki zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, ale także indywidualnymi. Pod uwagę brano także fakt, jak szybko spółka odpowiada na pytania inwestorów.

 

  • Jakość produktów i usług

Badani oceniali ofertę produktową spółki, głównie pod kątem jej dostosowania do aktualnych potrzeb rynku.

Giełdowa Spółka Roku to najszersze badanie spółek giełdowych przeprowadzone wśród specjalistów rynków kapitałowych.

 

„Tak wysoka pozycja w konkursie świadczy o tym, że nasze działania znajdują uznanie specjalistów rynku kapitałowego. Za ten sukces dziękuję Zarządowi i pracownikom”powiedział Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimeksu SA.