Budimex.pl
PL    

Byki i Niedźwiedzie - nominacja dla Budimeksu

Byki i Niedźwiedzie - nominacja dla Budimeksu

Budimex znalazł się w gronie spółek nominowanych do nagrody Gazety Giełdy PARKIET w kategorii SPÓŁKA ROKU 2010.

Jury konkursu brało pod uwagę takie kryteria jak: dobre wyniki, śmiała strategia, istotne i korzystne zmiany w ostatnim czasie, trafne inwestycje i decyzje oraz rozwój firmy.

W konkursie „Byki i Niedźwiedzie” są nagradzani najlepsi uczestnicy rynku kapitałowego i finansowego.
W tegorocznej edycji spółki giełdowe były oceniane w następujących kategoriach:

 • Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową
 • Najlepsza inwestycja w spółkę z WIG-20
 • Najlepszy OFE
 • Najlepszy TFI
 • Spółka roku
 • Prezes roku
 • Debiut roku
 • Dom maklerski roku
 • Analityk roku na rynku kapitałowym
 • Analityk makroekonomiczny roku
 • Złote Portfele

Nominacja przyznana Budimeksowi jest potwierdzeniem wkładu firmy w rozwój rynku. Spółka została wyłoniona spośród kilkuset zgłoszonych do konkursu.
Jury doceniło nie tylko dobre wyniki finansowe Budimeksu, ale także dużą elastyczność i szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku.