Budimex.pl
PL    

IX Edycja Konkursu "Złota Kielnia" Budowa Roku 2010

IX Edycja Konkursu "Złota Kielnia" Budowa Roku 2010

Budimex został nagrodzony "Złotą Kielnią" za budynek dydaktyczny Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kategorii obiekty użyteczności publicznej.

Konkurs organizuje Polski Związek Inzynierów i Techników Budownictwa Oddział w Lublinie z udziałem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Lublin.
Konkurs "Złota Kielnia" Budowa Roku 2010 odbywa się pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Telewisji Polskiej S.A. Oddział Lublin i Radia Lublin SA.