Budimex.pl
PL    

Budimex w składzie indeksu ECPI Poland ESG Leaders

Budimex w składzie indeksu ECPI Poland ESG Leaders

Międzynarodowa organizacja ECPI zajmująca się m.in. tworzeniem metodologii służącej ocenie spółek giełdowych po analizie dostępnych publicznie informacji nt. działalności Budimeksu w roku 2011, postanowiła włączyć akcje naszej firmy do indeksu ECPI Poland ESG Leaders, w którym znajdują się polskie spółki giełdowe zarządzające w sposób odpowiedzialny trzema obszarami w swojej działalności – ESG (ang. Environmental, Social, Governance), czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i przejrzystość zarządzania ładem korporacyjnym. W skład indeksu wchodzą 24 spółki giełdowe.

Indeks jest narzędziem przeznaczonym dla zarządzających aktywami, którzy inwestują powierzone im środki w akcje spółek prowadzących odpowiedzialny biznes, dla których obszar ESG jest istotny z punktu widzenia strategii biznesowej.

Badania Europejskiego Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania (EUROSIF) wskazują, że europejski rynek aktywów odpowiedzialnie zarządzanych (zgodnie z koncepcją Responsible Investing, RI) jest wart ponad 5 bln euro. Dwa lata wcześniej była to wartość 2,7 bln euro, co wskazuje na wzrost o 87%.  Dla porównania w Stanach Zjednoczonych aktywa zarządzane zgodnie z koncepcją RI stanowią 1,5 bln euro, wzrosły o ok. 18% pomiędzy 2005 a 2007 rokiem i reprezentują 11% wszystkich zarządzanych aktywów w USA. (dane za: odpowiedzialneinwestowanie.pl).
Więcej informacji nt. indeksów ECPI na ecpigroup.com oraz na agencjaratingu.pl