Budimex.pl
PL    

Budimex wśród Top 10 Pracodawców w Polsce

Budimex wśród Top 10 Pracodawców w Polsce

Spółka Budimex znalazła się w gronie TOP 10 Pracodawców 2017. Wyróżnienia przyznane są przez PulsHR.pl oraz Grupę PTWP SA.

 

Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce, zatrudnia ponad 6,2 tys. osób.

 

Celem konkursu Top 10 Pracodawców w Polsce jest wyłonienie grona dziesięciu wyróżniających się firm, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. Z racji tego, że wydarzenie odbywa się na Śląsku, wyłoniono również Top 5 Pracodawców Województwa Śląskiego.

 

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę były brane: wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz na rozwój rynku pracy, innowacyjność, relacje między pracodawcami i pracobiorcami oraz współpraca z lokalną społecznością, w których na co dzień przedsiębiorstwa działają.

 

W skład kapituły weszli profesjonaliści ze świata biznesu, edukacji i HR.