Budimex.pl
PL    

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42 z tytułem „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia)

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42 z tytułem „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia)

Mareckie Centrum służy jednocześnie jako placówka edukacyjna, sportowa, rekreacyjna oraz konferencyjna. Składa się z dwóch budynków. W budynku A znajduje się szkoła podstawowa wraz z biblioteką oraz blokiem żywieniowym, a w budynku B – basen sportowy i rekreacyjny wraz z wydzielona częścią SPA oraz pomieszczenia sportowe i sala teatralno-widowiskowa.

Zrealizowano też dwa boiska zewnętrzne wraz z przestrzenią do uprawiania lekkoatletyki oraz miasteczko ruchu drogowego. To kompleks zeroenergetyczny, objęty certyfikatem BREEAM oznaczającym, że na poziomie projektu, jak i wykonania, inwestycja została poddana surowej ocenie pod względem jej wpływu na środowisko. MCE-R wyróżnia: na dachu hali sportowej zlokalizowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 60 kW. Stanowią one dodatkowe źródło energii, zwłaszcza w lecie, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na moc chłodnicza budynku.

Między ogniwami wykonano zielony dach rozchodnikowy, retencjonujący część wody opadowej i zmniejszający niekorzystny efekt wyspy ciepła. W budynku szkolnym zastosowano autorskie rozwiązanie wentylacji klas szkolnych. Każda klasa jest wentylowana niezależną centralą rekuperacyjną wyposażoną w filtry i sterowaną stężeniem CO2. Centrale wentylacyjne umieszczono nad sufitami podwieszonymi na odcinkach komunikacyjnych. System umożliwia uzyskanie wymaganej wydajności wentylacji przy jednoczesnej minimalizacji wielkości i ilości kanałów wentylacyjnych.

Na dachu części szkolnej powstały dachy bagienne, które wraz ze zbiornikiem retencyjnym i stawem stanowią zbilansowany system gospodarowania wodą opadową z terenu inwestycji, co umożliwia całkowite zagospodarowanie deszczówki we własnym zakresie. Budynek wyposażono w system BMS, który kontroluje pracę większości urządzeń i łączy systemy w jedną całość.

 

Powierzchnia zabudowy wynosi 8322,79 m2, powierzchnia użytkowa 12 497,43 m2, a kubatura budynków 85 931,09 m3. Całość prac wykonano w ciągu 8 miesięcy.