Budimex.pl
PL    

Budimex z tytułem Firmy Dobrze Widzianej

Budimex z tytułem Firmy Dobrze Widzianej

Kolejny rok z rzędu Budimex zdobył tytuł Firmy Dobrze Widzianej. Honorowane są nim firmy, które wyróżniają się największą aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs organizowany jest przez BCC w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.