Budimex.pl
PL    

Budowa zakładu testowania silników lotniczych w Tajęcinie Nagrodzona!

Budowa zakładu testowania silników lotniczych w Tajęcinie Nagrodzona!

Budowa zakładu testowania silników lotniczych w Tajęcinie zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2019”.

Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy na szczeblach okręgowych.  Celem konkursu jest promowanie Generalnych Wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy - co wpływa na wzrost ogólnego poziomu bezpieczeństwa w budownictwie w  skali kraju. Ocena budowy weryfikowana była w trakcie jej realizacji, której  podstawą były co najmniej dwie kontrole przeprowadzanie przez Inspektorów PIP.