Budimex.pl
PL    

„Mangalia” zdobywcą nagrody za najbezpieczniejszą budowę!

„Mangalia” zdobywcą nagrody za najbezpieczniejszą budowę!

19 Listopada Zespół budynków mieszkalnych os. Mangalia Mokotów – ETAP II w Warszawie zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy BUDUJ BEZPIECZNIE.

Buduj Bezpiecznie to konkurs organizowany corocznie przez Okręgowe Inspektoraty Pracy, którego celem jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych, a w szczególności upowszechnienie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców, co w konsekwencji powinno przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Kryteriami oceny było nie tylko zagospodarowanie placu budowy, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym, czy ocena stanu wypadkowości lecz także koordynacja i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp przez wszystkie działające podmioty.

Budowa „Mangalia” zdobyła maksymalną ilość punktów, co pozwoliło wyprzedzić pozostałe 6 budów z woj. mazowieckiego, zgłoszonych do konkursu przez czołowe firmy z branży budowlanej.

Stawianie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu w codziennej pracy ma również odzwierciedlenie w statystykach wypadkowości - zarówno na obecnym - drugim etapie, który rozpoczął się 18.06.2018 r., jak również na pierwszym, który trwał 488 dni, nie wystąpiły wypadki przy pracy, pomimo złożoności prowadzonych prac oraz zaangażowania w tym samym czasie i miejscu dużej liczby wykonawców.