Budimex.pl
PL    

Budimex z tytułem „Firmy Dobrze Widzianej”

Budimex z tytułem „Firmy Dobrze Widzianej”

Budimex znalazł wśród laureatów konkursu Firma Dobrze Widziana, zorganizowanym przez Business Centre Club w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest wyłonienie firm, które w sposób szczególny wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Budimex od lat realizuje swoje programy społeczne „Strefa Rodzica” oraz „Domofon ICE”, a także wewnętrzny, kierowany do pracowników program wolontariatu pracowniczego „Grant na Wolontariat”. Ponadto, z okazji obchodów 50-lecia istnienia firmy, został zrealizowany specjalny, jubileuszowy program „Zmieniaj Świat”, w ramach którego powstała pod Białymstokiem pierwsza w Polsce leśna szkoła podstawowa „Puszczyk”.

 

Realizując nasze programy społeczne, promujemy rozsądne i przemyślane pomaganie poprzez zaangażowanie biznesu w problemy społeczne, wsparcie finansowe, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Cieszymy się, że nasze wieloletnie działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu zostały zauważone i uhonorowane tym zaszczytnym tytułem.