Budimex.pl
PL    

Budimex Kreatorem Budownictwa Roku 2015

Budimex Kreatorem Budownictwa Roku 2015

W V edycji projektu Kreatorzy Budownictwa Budimex został uhonorowany tytułem „Kreator Budownictwa Roku 2015”.
Celem tej inicjatywy jest nagradzanie osób i firm, które wyróżniają się na tle rynku budowlanego. Organizatorzy – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod patronatem PIIB – docenili wkład Budimeksu w rozwój branży budowlanej oraz efektywny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.
Tytułem Kreator Budownictwa Roku Wydawnictwo PIIB promuje dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspiruje i motywuje do dalszych działań.