Budimex.pl
PL    

Realizacje Budimeksu nagrodzone w konkursie Budowa Roku 2011

Realizacje Budimeksu nagrodzone w konkursie Budowa Roku 2011

W XXII edycji konkursu Budowa Roku wszystkim realizacjom Budimeksu zgłoszonym do konkursu przyznano nagrody – trzy pierwszego, trzy drugiego i trzy trzeciego stopnia.

Nagrodzone inwestycje to:

  • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Do Wilgi 8 w Krakowie – nagroda I stopnia w kategorii Budynki mieszkalne,
  • budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - nagroda I stopnia w kategorii Budynki nauki i kultury,
  • Drugi Terminal Pasażerski Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą – nagroda I stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie,

 

  • Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej – nagroda II stopnia w kategorii Budynki nauki i kultury,
  • I etap budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami w rejonie ulic Siennej i Kolejowej w Warszawie – nagroda II stopnia w kategorii Budynki mieszkalne,
  • budynek biurowo – mieszkalny „Murawa Office Park” w Poznaniu – nagroda II stopnia w kategorii Obiekty administracyjno – biurowe,

 

  • budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – nagroda III stopnia w kategorii Budynki nauki i kultury
  • budynek biurowy w zespole biurowym Parku Biznesu Teofilów w Łodzi - nagroda III stopnia w kategorii Obiekty administracyjno – biurowe
  • przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki - nagroda III stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie

 

Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Jury konkursu oceniło zastosowane rozwiązania technologiczne, jakość wykonawstwa i organizację procesu budowlanego.