Budimex.pl
PL    

Ferrovial

Spółka Ferrovial jest wiodącym w skali światowej prywatnym inwestorem w infrastrukturę transportową, zatrudnia ok. 57 000 pracowników i działa w ponad 25 krajach

Ferrovial jest strategicznym inwestorem Budimeksu od 2000 r. i posiada 50,1 % udziału w naszej spółce. Do zarządzanych przez nią kluczowych aktywów, należą m.in. kanadyjska autostrada 407ETR i londyńskie lotnisko Heathrow. Spółka świadczy także usługi komunalne na rzecz ponad 800 miast w Hiszpanii i milionów pasażerów madryckiego metra.

 

Model biznesowy Ferrovialu skupia się na zintegrowanym zarządzaniu infrastrukturą. Prowadzi ona inwestycje z zakresu DBFOM (design, build, finance, operate and maintain — projektowanie, budowanie, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie). Firma skutecznie wykorzystała swoją pierwotną działalność — branżę budowlaną — do sfinansowania ekspansji w kierunku innych sektorów, które są bardziej rentowne i zdolne zapewnić rosnący przepływ środków pieniężnych w długiej perspektywie. Działalność spółki Ferrovial obejmuje cztery linie biznesowe:

 

 

Usługi

 • Usługi komunalne
 • Zarządzanie infrastrukturą i jej utrzymaniem
 • Zarządzanie obiektami
 • Autostrady

 

Autostrady

 • Koncesje i zarządzanie
 • Budownictwo

 

Budownictwo

 • Prace budowlane
 • Budynki
 • Przemysł
 • Lotniska

 

Lotniska

 • Akcjonariat
 • Zarządzanie

 

 

 

 

Ferrovial kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, wspierany przez portfel długoterminowych inwestycji o wysokiej jakości. To biznesowe podejście cieszy się dużym uznaniem na rynkach finansowych. Spółka jest notowana na madryckiej giełdzie oraz uwzględniona w prestiżowych indeksach Dow Jones Sustainability, FTSE4Good i Ethibel.

 

Więcej informacji o spółce Ferrovial znajduje się na stronie: www.ferrovial.com