Budimex.pl
PL    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA

Data aktualności: 19 kwietnia 2011

Materiały związane z ZWZ

 

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 19 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro.

 

Porządek obrad wraz z procedurami