Budimex.pl
PL    

Zakończenie I etapu budowy fabryki leków onkologicznych Polfa Tarchomin

Data aktualności: 6 lipca 2022
 Zakończenie I etapu budowy fabryki leków onkologicznych Polfa Tarchomin

5 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste posadowienie wiechy oraz zakończenie I etapu prac związanych z budową Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych Polfa SA w Tarchominie. Jest to unikalny w skali kraju oraz Europy projekt i zarazem największa inwestycja Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA.

 

Budimex w ramach kontraktu odpowiadał za realizację stanu surowego obiektu. Prace budowlane trwały od listopada ubiegłego roku do czerwca 2022r. Nowe Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych będzie miało trzy główne przeznaczenia - tj. produkcja form jałowych oraz laboratoria badawczo-rozwojowe (R&D) i kontroli jakości (KJ).

 

"Okres realizacji robót stanu surowego, definiujący zakres aktualnej Umowy Budimeksu, a przypadający od listopada 2021 do czerwca br. ujawnił jak bardzo w pojedynczym projekcie budowlanym jak w soczewce skupia się cała makroekonomiczna sytuacja gospodarcza panująca kraju. Pomimo prestiżu i wielkości jaką cechuje się nasz projekt Nowego Centrum Badan i Rozwoju Form Jałowych, problemy z zaopatrzeniem, łańcuchami dostaw, przeplatające się z trudnościami projektowymi, potwierdziły, że kryzysy dotkliwie wpływają na każdą realizację budowlaną, niezależnie od jej parametrów. Problemy jakie napotkaliśmy, utwierdziły Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne w przekonaniu, że w niepewnych czasach warto mieć pewnych partnerów biznesowych, a takim w tej sytuacji okazał się Budimex." – mówi Robert Chabros, Kierownik Projektu TZF Polfa SA.

 

W ramach pierwszego etapu prac nad obiektem, Budimex zrealizował szereg działań, polegających m.in. na wykonaniu robót ziemnych, żelbetowych, konstrukcji stalowej na dachu oraz wykonaniu instalacji podposadzkowej technologicznej.

 

"Realizacja prac przypadła na bardzo trudny okres gospodarczy spowodowany wojną w Ukrainie, niosącą za sobą skutki w postaci przerwanych dostaw materiałów zarówno z Ukrainy jak również poprzez nałożone embargo z Rosji i Białorusi. Sytuacja ta wpłynęła bezpośrednio na dostępność materiałów, pracowników jak również na bardzo duże zmiany cenowe materiałów budowlanych. Wspólne podjęte działania, partnerskie podejście do problemów oraz elastyczność w podejmowanych decyzji przez Zamawiającego TZF Polfa pozwoliły zrealizować powierzony zakres Umowy. Do realizacji konstrukcji budynku wykonaliśmy 12 tyś m3 wykopu, 10 tyś m3 zasypek fundamentów, 8 500 m3 betonu i wbudowaliśmy 840 T stali zbrojeniowej i 60 T podkonstrukcji stalowej." – komentuje Paweł Wróblewski, Kierownik Kontraktu Budimex SA.

 

Wartość zrealizowanych prac w ramach kontraktu wraz z robotami dodatkowymi wyniosła ponad 22 mln zł. Kontrakt był realizowany w technologii BIM umożliwiającej kontrolę, edycję projektu budowy i eksploatację w przestrzeni wirtualnej.

 

"Najtrudniejszym etapem prac było utrzymanie zwierciadła wody poniżej 7 m od poziomu terenu. Do tego celu konieczne było odpompowanie wody z wykopu w ilości 12 000 m3 na dzień. Prace wykonywaliśmy w okresie zimowym w systemie dwuzmianowym. Pomimo wspomnianej trudnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej i związanym z tym odpływem pracowników z Ukrainy potrafiliśmy zapewnić ciągłość prac a nawet zwiększyć zatrudnienie na kontrakcie. Również nie małym wyzwaniem było zapewnienie ciągłości dostaw materiałów, które zmuszało do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw." – dodaje Paweł Wróblewski.

 

"Zakończenie robót stanu surowego to czas szczególny dla każdej inwestycji, zamyka rozdział potencjalnych problemów od czynników zewnętrznych ale otwiera nowy – szczególnie istotny, właściwej koordynacji prac projektowych oraz robót wewnętrznych, instalacyjnych. Jest to również etap kończący roboty, które wyróżniają się zwyczajowo największym tempem realizacji. Zatem wszelkie możliwe przyśpieszenia terminowe już zostały wykonane, przed nami trudniejsze zadanie - aby wybrać właściwego partnera biznesowego i doprowadzić projekt do końca w zakładanych terminach i budżetach." – podsumowuje Robert Chabros.