Budimex.pl
PL    

Zachodnia obwodnica Lublina budowana przez Budimex już otwarta

Data aktualności: 9 grudnia 2016
Zachodnia obwodnica Lublina budowana przez Budimex już otwarta

9 grudnia uroczyście oddano do użytkowania Zachodnią Obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Nowa droga wybudowana przez Budimex pozwala ominąć Lublin od strony zachodniej.

W ramach kontraktu Budimex wybudował odcinek o długości ok. 9,8 km. Zachodnia obwodnica rozpoczyna się od wybudowanego na przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek i kończy się na połączeniu z istniejącą DK19 w Konopnicy. Powstały też dwa węzły: Lublin Szerokie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830 oraz Lublin Węglin na skrzyżowaniu z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747.

 

Jednym z największych wyzwań podczas realizacji tego kontraktu było wykonanie wiaduktu kolejowego WK-6. Pierwotny projekt przewidywał wykonanie wiaduktu kolejowego WK-6 w postaci jednego przęsła w formie łuku Langera, co skutkowało  wyłączeniem z eksploatacji jednego z torów (naprzemiennie) przez okres co najmniej jednego roku. Aby skrócić ten okres, zaproponowaliśmy zmianę konstrukcji obiektu i technologii wykonania, czyli zbudowania wiaduktu w postaci ramy dwunawowej żelbetowej, o osobnej konstrukcji pod każdy tor oraz technologii budowy, polegającej na nasuwaniu konstrukcji. Skróciło to okres wyłączenia 1 toru do 2 tyg. – mówi Rafał Miśkiewicz Dyrektor Kontraktu.

 

W ramach robót realizowanych w okresie 29.10.2014 -29.11.2016 wykonano m.in. 2 jezdnie drogi S19 (odcinka obwodnicy Lublina) wraz z rezerwą terenu pod 3 pas ruchu, 2 węzły drogowe, 2 wiadukty w ciągu S19, 6 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 7, przejazd gospodarczy, kładkę pieszo-rowerowa i przejście dla zwierząt. Ponadto przebudowano drogi wojewódzkie powiatowe i lokalne oraz wykonano elementy infrastruktury towarzyszącej.

###

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.