Budimex.pl
PL    

Wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy BX za III kw. 2016 r.

Data aktualności: 17 października 2016
Wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy BX za III kw. 2016 r.

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto za III kwartał 2016 roku wyniósł 105 milionów złotych, co stanowi wzrost o 50 milionów złotych (90,9%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim z poprawy rentowności w segmencie budowlanym.

 

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.