Budimex.pl
PL    

Wybrane dane finansowe za 2010 rok

Data aktualności: 22 lutego 2011
Wybrane dane finansowe za 2010 rok
 • Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów
  i materiałów 
  2010 r. - 4 430 269 tys. zł
  2009 r. - 3 289 866 tys. zł
   
 • Zysk z działalności operacyjnej   
  2010 r. - 331 259 tys. zł
  2009 r. - 200 511 tys. zł
   
 • Zysk brutto 
  2010 r. - 331 892 tys. zł
  2009 r. - 224 184 tys. zł
   
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
  2010 r. - 267 561 tys. zł
  2009 r. - 173 658 tys. zł

 

 

W 2010 roku Budimex wypracował historycznie rekordowe wyniki na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków. W stosunku do roku 2009 sprzedaż Grupy wzrosła o blisko 35 % do poziomu 4.430 mln zł, zysk z działalności operacyjnej o 65 % do poziomu ponad 330 mln zł, a zysk netto o
54 % osiągając poziom ponad 267 mln zł.

Wzrost sprzedaży zawdzięczamy głównie realizacji dużych kontraktów drogowych (rozpoczęliśmy między innymi budowę autostradowego odcinka A4 Jarosław – Radymno, odcinka A4 Dębica – Rzeszów, odcinka E autostrady A2 do Konotopy, autostradowego węzła Stryków, odcinka drogi ekspresowej S3 Międzyrzecz – Sulechów), a także wzrostowi przychodów w segmencie deweloperskim.

Dzięki wynikom sprzedaży w III i IV kwartale 2010 nadrobiliśmy spadek przychodów w I kwartale spowodowany długą i srogą zimą.

Rentowność Grupy Budimex na poziomie działalności operacyjnej w 2010 roku wyniosła 7,5 %, podczas gdy w roku 2009 6,1 %. Jej wzrost zawdzięczamy poprawie rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności oraz zdecydowanie większemu udziałowi w sprzedaży Budimeksu Nieruchomości, którego rentowność jest 2-3.krotnie wyższa niż działalności budowlanej.

Pozycja gotówkowa Grupy jest lepsza od naszych oczekiwań i lepsza niż w roku 2009, a Budimex Nieruchomości, dzięki dobrej sprzedaży notarialnej mieszkań, spłacił wszystkie zaciągnięte kredyty na projekty deweloperskie.

W 2010 roku Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie blisko 950 mieszkań, zmniejszając stan zapasów do 350 lokali. Spółka ta rozpoczęła realizację 5 projektów deweloperskich o łącznej liczbie 1000 mieszkań. Ożywienie na rynku mieszkaniowym znalazło odzwierciedlenie we wzroście liczby przedsprzedanych w 2010 roku mieszkań do poziomu blisko 1000 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2010 wyniósł 6,9 mld złotych, jednak w najbliższym czasie Budimex oczekuje na podpisanie kolejnych kontraktów o łącznej wartości ok. 1,2 mld zł netto.