Budimex.pl
PL    

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę CZIiTT Politechniki Warszawskiej

Data aktualności: 17 września 2014
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę CZIiTT Politechniki Warszawskiej

17 września 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania  Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) realizowaną przez Budimex.


Centrum ma pełnić rolę najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego odpowiedzialnego m.in. za: prowadzenie prac B+R, transfer technologii, współpracę z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne.

 

 

 


Najważniejsze zadania CZIiTT to:

  • Stworzenie zaplecza merytorycznego i infrastrukturalnego dla wsparcia przedsiębiorczości, transferu technologii, edukacji proinnowacyjnej i proprzedsiębiorczej, inicjowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych w środowisku akademickim;
  • Świadczenie proprzedsiębiorczych, proinnowacyjnych usług naukowo-badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych, nowoczesnych usług analitycznych;
  • Obserwacja rynku w ramach ośrodka badań Obserwatorium Technologicznego;
  • Stworzenie nowoczesnego ośrodka wsparcia i współpracy dla IOB, administracji lokalnej oraz przedsiębiorców z regionu poprzez zapewnienie dogodnych warunków dla inicjowania, inkubacji i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i wsparcia inicjatyw związanych z rozwojem innowacyjności;
  • Scalenie systemu transferu technologii i komercjalizacji uczelni z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania potencjału środowiska studenckiego.

 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej będzie zlokalizowane przy Al. Armii Ludowej. Projektowany gmach to budynek sześciokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 13 270,94 m2.
Planowany termin oddania do użytkowania – III kwartał 2015 roku.
Całkowita wartość projektu brutto wynosi 74 734 253,24 PLN.