Budimex.pl
PL    

Uroczyste rozpoczęcie prac w Elektrowni Turów

Data aktualności: 18 maja 2015
Uroczyste rozpoczęcie prac w Elektrowni Turów

18 maja 2015 roku na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty.
Inwestycję o wartości 3 mld 250 mln złotych netto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów), Budimex SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów).
Polecenie rozpoczęcia prac PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy kapitałowej PGE, wydała 1 grudnia 2014 roku. Po uzyskaniu tej decyzji Budimex przystąpił do prac projektowych oraz przygotowania terenu budowy i zaplecza. Obecnie na terenie inwestycji wyburzane są misy chłodni kominowych. Prace te potrwają jeszcze kilka miesięcy. Kolejne prace to przełożenie torów kolejowych (służących do transportu z rejonu transformatorów istniejącej elektrowni). Konieczne będzie również usunięcie wszelkich instalacji kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami oraz wykonanie nowych sieci wodno- kanalizacyjnych i przemysłowych.
Po etapie projektowania, wykonaniu robót demontażowych, rozbiórkowych i przekładkowych Budimex przystąpi do robót budowlanych, tj. wykonywania wykopów i fundamentów.

- To dla nas bardzo ważny kontrakt i największy spośród obecnie realizowanych przez Budimex w branży energetycznej. Mamy odpowiedni potencjał, żeby sprawnie zrealizować tę inwestycję - powiedział Andrzej Goławski, dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego w Budimeksie. Planujemy dalszy rozwój w segmencie energetycznym i w związku z tym zwiększenie zatrudnienia specjalistów z tej branży – dodał.

Łączna wartość podpisanych przez Budimex kontraktów energetycznych wynosi 814,5 mln złotych netto. Obecnie spółka realizuje kontrakty dla Grupy PGE, a także dla EDF i PGNiG.

Umowa na wykonanie nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe (megawat mocy elektrycznej), w tym zabudowę przepływowego kotła na nadkrytyczne parametry pary, turbiny kondensacyjnej z generatorem i mokrego układu odsiarczania spalin, została podpisana 10 lipca 2014 roku. Na realizację inwestycji konsorcjum ma 56 miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia prac.

Zakres prac Budimeksu i Tecnicas Reunidas obejmuje:

  • projektowanie,
  • roboty budowlane i montażowe wraz z dostawami konstrukcji stalowych,
  • dostawy i montaż części elektrycznej oraz montaż aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki,
  • budowę układu chłodzenia z zastosowaniem chłodni kominowej z układem odprowadzenia spalin oczyszczonych,
  • zabudowę układu odpopielania i odżużlania,
  • pozostałe dostawy i roboty w zakresie gospodarek pomocniczych.


Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dostarczy wysokosprawny kocioł parowy,
kompletne wyposażenie instalacji oczyszczania spalin, rurociągi, turbinę wraz z
generatorem oraz układy AKPiA. Dodatkowo, MHPSE przeprowadzi również rozruch
bloku.

Nowy blok w elektrowni to jeden z projektów programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł, który poprzez znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, w istotny sposób ograniczy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. W latach 2014-2020 na budowę nowych i
modernizację istniejących aktywów wytwórczych, Grupa planuje wydać ok. 30 mld zł.