Budimex.pl
PL    

Statuetka TOPBuilder 2016 dla Budimeksu

Data aktualności: 11 grudnia 2015
Statuetka TOPBuilder 2016 dla Budimeksu

W VIII edycji konkursu TOPBuilder Budimex został uhonorowany tytułem i statuetką TOPBuilder 2016 za realizację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Wyróżnienie przyznała Redakcja i Rada Programowa miesięcznika „Builder", w skład której wchodzą naukowcy związani z branżą budowlaną oraz cenieni w tej branży praktycy.
Pomorska Kolej Metropolitalna została uznana za epokową inwestycję. Przygotowania do realizacji trwały ponad 5 lat, ale już od kilkudziesięciu była ona marzeniem wielu samorządowców i inżynierów, którzy postulowali odbudowę zniszczonej w 1945 roku Kolei Kokoszkowskiej.
W ramach kontraktu Budimex zaprojektował i zbudował 18-kilometrową dwutorową linię kolejową przez centrum Gdańska. Łączy ona stację PKP Gdańsk Wrzeszcz z linią kolejową 201 Gdynia – Kościerzyna, zapewniając dostęp do portu lotniczego. Na trasie linii kolejowej wykonano 8 przystanków. W ramach inwestycji zastosowano szereg nowoczesnych technologii, takich jak system ERTM-S, GSM-R, nowoczesne wzmacnianie geosyntetykami nasypów kolejowych. Wykonano 40 obiektów inżynierskich, w tym blisko kilometr estakady o kolejowej nawierzchni bezpodsypkowej, na której umieszczony jest przystanek.
Na połączeniu łuków PKM i PLK zastosowano stalowy łukowy obiekt o pomoście ortotropowym, który wykonano równolegle do linii E65 i nasunięto na miejsce docelowe nie ingerując w ruch pociągów. Zastosowano wzmocnienie podłoża przy użyciu kolumn betonowych CMC oraz nasypy z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym, tory bezstykowe, szyny 49EI, podkłady strunobetonowe typu ciężkiego. Prace wykonano w ciągu 24 miesięcy.
Statuetka TOPBuilder jest przyznawana za najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, a także produkty IT mające zastosowanie w architekturze i budownictwie.