Budimex.pl
PL    

Rozpoczęcie prac budowlanych w Elektrowni Turów

Data aktualności: 1 grudnia 2014
Rozpoczęcie prac budowlanych w Elektrowni Turów

Inwestycję o wartości 3 mld 250 mln złotych netto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów), Budimeksu SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów).

Zakres prac Budimeksu obejmuje:

  • projektowanie,
  • roboty budowlane i montażowe wraz z dostawami konstrukcji stalowych,
  • dostawy i montaż części elektrycznej oraz montaż aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki,
  • budowę układu chłodzenia z zastosowaniem chłodni kominowej z układem odprowadzenia spalin oczyszczonych,
  • zabudowę układu odpopielania i odżużlania,
  • pozostałe dostawy i roboty w zakresie gospodarek pomocniczych.

Po uzyskaniu decyzji o rozpoczęciu prac spółka przystąpi do prac projektowych oraz przygotowania terenu budowy i zaplecza. Będą również wykonywane rozbiórki fundamentów po wyburzonych chłodniach kominowych.
Po etapie projektowania, wykonaniu robót demontażowych, rozbiórkowych i przekładkowych Budimex przystąpi do robót budowlanych, tj. wykonywania wykopów i fundamentów.

- To dla nas bardzo ważny kontrakt, ponieważ chcemy uczestniczyć w budowie i modernizacji infrastruktury energetycznej naszego kraju. Cieszę się, że pracujemy w konsorcjum z renomowanymi partnerami dla tak ważnego klienta – powiedział Dariusz Blocher, prezes Budimeksu SA.

Spółka jest zainteresowana realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Bacznie analizuje planowane inwestycje  i uczestniczy w postępowaniach przetargowych w obszarze energetyki. W związku z tym Budimex planuje też zwiększyć zatrudnienie specjalistów z branży energetycznej.

Umowa na wykonanie nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe (megawat mocy elektrycznej), w tym zabudowę przepływowego kotła na nadkrytyczne parametry pary, turbiny kondensacyjnej z generatorem i mokrego układu odsiarczania spalin, została podpisana 10 lipca 2014 roku. Na realizację inwestycji konsorcjum ma 56 miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia prac.

Nowy blok w elektrowni to jeden z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł, który poprzez znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, w istotny sposób ograniczy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. W latach 2014-2020 na budowę nowych i


modernizację istniejących aktywów wytwórczych, Grupa planuje wydać ok. 30 mld zł.