Budimex.pl
PL    

Realizacja Obwodnicy Ostródy Budimex SA wyróżniona tytułem i statuetką TOPBuilder 2018

Data aktualności: 27 marca 2018
Realizacja Obwodnicy Ostródy Budimex SA wyróżniona tytułem i statuetką TOPBuilder 2018

Budowa Obwodnicy Ostródy realizowana przez Budimex, została uhonorowana statuetką TopBuilder 2018. To jedna z najbardziej cenionych nagród na polskim rynku budowlanym.

 

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 jest jednym z najciekawszych zadań inżynierskich podjętych przez firmę Budimex w ostatnich latach.

 

Kontrakt, który został podpisany w czerwcu 2015 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie obejmuje budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku 9,66 km, oraz budowę obwodnicy Ostródy długości 9,13 km w ciągu drogi krajowej nr 16.

 

Na zakres robót mostowych związanych z budową obwodnicy Ostródy składa się m.in. wykonanie 15 obiektów mostowych, w tym sześciu o szczególnej konstrukcji i jednym o rekordowej w skali Europy mostem typu extradosed. Rekordowy most Budimeksu wybudowany jest w ciągu drogi krajowej nr 16 - czteroprzęsłowy most o konstrukcji extradosed i łącznej długości równej 677 m, z rekordowym w Europie przęsłem 2x 206m w tej kategorii mostów, zbudowany został w technologii nawisowej.

 

Realizacja obiektów mostowych obwodnicy Ostródy stanowiła największy pod względem wartości robót mostowych kontrakt w historii firmy Budimex. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na skalę obiektów mostowych (dwa obiekty o rozpiętości przęsła 200m lub więcej), różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych, duży stopień ich złożoności oraz skomplikowane warunki gruntowe, wpływ ograniczeń środowiskowych, wymagań jakościowych i krótki termin wykonania prac jak na tak złożone i trudne zadanie. W trakcie realizacji kontraktu, w zakresie weryfikacji i kontroli procesu projektowania oraz optymalizacji rozwiązań technicznych firma Budimex korzystała z własnego wyspecjalizowanego Biura Technicznego.

 

Kapituła nagradza statuetką TopBuilder najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane oraz realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne. Zgłaszane propozycje podlegają dwuetapowej weryfikacji, w toku której oceniane są pod względem jakości, innowacyjności, parametrów technicznych, zastosowania oraz wpływu na środowisko naturalne. Dodatkowo brane są pod uwagę rekomendacje laboratoriów oraz jednostek certyfikujących, a nawet takie aspekty jak konkurencyjność rozwiązań czy okres, na jaki udzielana jest gwarancja. Oceny dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Redakcji oraz Rady Naukowej i Programowej „Buildera”, na czele z profesorem Leonardem Runkiewiczem.