Budimex.pl
PL    

Poszerzenie składu Zarządu Budimex SA

Data aktualności: 14 grudnia 2022
 Poszerzenie składu Zarządu Budimex SA

W dniu 14.12 Rada Nadzorcza Budimex powołała trzech nowych członków Zarządu poszerzając obecny czteroosobowy skład Zarządu. Do nowej funkcji zostali powołani z dniem 1.01.2023 r: Anna Karyś – Sosińska, Maciej Olek i Cezary Łysenko.

 

Anna Karyś – Sosińska pełni funkcję dyrektora pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimex SA. Maciej Olek jest dyrektorem budownictwa kolejowego Budimex SA. Cezary Łysenko jest dyrektorem budownictwa infrastrukturalnego w Budimex S.A.

 

Oprócz nowo powołanych menadżerów skład Zarządu pozostaje w obecnym kształcie: Artur Popko – Prezes Zarządu, Jacek Daniewski - Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, Marcin Węgłowski - Dyrektor Pionu Finansowego i Artur Pielech – Prezes FB Serwis.

 

Poszerzenie składu Zarządu i jego wzmocnienie jest naturalnym efektem rozwoju Grupy Budimex. W zeszłym roku Grupa Budimex rozpoczęła działalność na rynkach zagranicznych: niemieckim, czeskim i słowackim. Firma rozwinęła segmenty budownictwa: kolejowego, hydrotechnicznego, infrastrukturalnego. Budimex zainwestował w obszar OZE, elektromobilności i gospodarki odpadami oraz surowcami. Wzmocnienie Zarządu pozwoli lepiej odpowiedzieć na wymagania stawiane przez nowe rynki i realizacje celów strategicznych Grupy w kolejnych latach. Nowi członkowie Zarządu mają ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w Grupie Budimex. Uczestniczyli w rozwijaniu nowych dywizji, struktur organizacyjnych i realizacji najbardziej wymagających zadań z zakresu zarządzania budownictwem i HR. Nowi członkowie Zarządu Tworzą i szerzą kluczowe dla Budimeksu wartości, budują i rozwijają swoje zespoły a także wzmacniają pozycje podległych sobie obszarów na tle branży.

 

Anna Karyś – Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla.  Z Grupą Budimex związana od 2002 roku i przez kolejne 20 lat pełniła rolę Kierownika/Dyrektora Personalnego w większości obszarów biznesowych. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA.

 

Maciej Olek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat. W latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera projektu. W latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z Budimex S.A. najpierw w roli kierownika budowy, następnie kierownika i dyrektora kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex S.A. w zakresie budownictwa kolejowego najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od maja 2020 roku po osiągnieciu przez Budimex S.A. roli lidera polskiego rynku projektów kolejowych w roli Dyrektora Budownictwa Kolejowego. 

 

Cezary Łysenko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. W latach 1996 – 1999 zdobywał swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w urzędach wojewódzkich odpowiadając za inżynierię ruchu i zarządzanie drogami. Od 2006 roku związany z firmą Budimex najpierw w roli kierownika działu technicznego, następnie kierownika kontraktu, dyrektora rejonu, dyrektora oddziału północnego, a 2020 roku przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. Wraz z rozwojem firmy Budimex, w 2021 roku przejął odpowiedzialność za rozwój Grupy Budimex na rynkach zagranicznych a także został członkiem Rady Nadzorczej Budimex Bau, Budimex Prague Construction oraz Budimex Slovakia. Jest członkiem Rady Nadzorczej FBSerwis. W grudniu 2021 roku został przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Budimex S.A.