Budimex.pl
PL    

Postęp prac na Stacji Warszawa Zachodnia

Data aktualności: 9 grudnia 2022
 Postęp prac na Stacji Warszawa Zachodnia

Budowa nowej Stacji Warszawa Zachodnia przekroczyła poziom zaawansowania 55%. Na budowie pracuje ponad 0,5 tysiąca ludzi i 200 jednostek sprzętu.

 

Generalny Wykonawca przebudowy – Budimex SA wkracza w kolejną fazę prac. Od 11 grudnia (niedziela) sprzęt i budowlańcy będą pracować na starych peronach, bliżej Alei Jerozolimskich o numerach: 3, 4 i 5. Nad tą częścią stacji powstanie także nowa konstrukcja zadaszenia i elementów obsługi pasażerów: poczekalni, ławek, tablic informacyjnych, oświetlenia itp. Prace trwać będą także pod ziemią – w nowym tunelu na poziomie -1 pod wyłączonymi peronami. Na powierzchni powstanie w tym miejscu nowy układ torowy z siecią trakcyjną. Budimex będzie również budować ścianę oporową na wschodniej głowicy stacji, która w przyszłości umożliwi dodatkowe połączenie między torami linii średnicowej. Trwa także budowa nowej hali dworca od strony Woli.

 

W związku z pracami ruch pociągów i obsługa pasażerów z peronów 3, 4 i 5 przeniesie się na perony 1, 2, 6, 7, 8 i 9. Aby ułatwić dostęp do tych peronów powstało wejście na kładkę od strony Alei Jerozolimskich. Cała kładka nad peronami będzie już czynna z wejściami zarówno od strony Ochoty jak i Woli. Między pętlą autobusową na ul. Tunelowej, obok zejścia z kładki a peronem 9 kursuje cały czas Budimelex dla pasażerów. W drugiej połowie 2023 będą otwierane kolejno perony 5 i 4 i wtedy prace przeniosą się na perony 1 i 2.

 

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto. Realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Prace rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku.

 

Warszawa Zachodnia to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.