Budimex.pl
PL    

Polityka różnorodności w Budimeksie

Data aktualności: 3 listopada 2016

Przyjmując politykę różnorodności firma zobowiązała się do równego traktowania wszystkich swoich pracowników oraz do zapobiegania  jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, wiek, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy wyznanie.

 

Wdrożenie zasad zarządzania różnorodnością wiąże się z wyznaczeniem nowych celów i zadań. Celem wiodącym jest przede wszystkim stworzenie i promowanie w miejscu pracy atmosfery szacunku dla różnorodności. W tym celu zostaną, między innymi, rozszerzone kompetencje właściwych komórek o kwestie związane z zapobieganiem dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Niebawem Budimex dołączy również do grona 150 sygnatariuszy Karty Różnorodności.