Budimex.pl
PL    

Podpisanie umowy na realizację budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

Data aktualności: 10 listopada 2022
 Podpisanie umowy na realizację budynku Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

8 listopada Budimex podpisał umowę z zamawiającym – 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na budowę budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu.

 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku Szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3”, w tym uzyskanie niezbędnych wymaganych: pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Inwestycja polega na budowie nowego budynku zintegrowanego bloku operacyjnego (ZBO) połączonego z istniejącym budynkiem nr 4 oraz nowym budynkiem łącznika (P), który pośrednio łączy budynek ZBO z istniejącymi budynkami nr 7 i 8.

 

Powierzchnia użytkowa wynosi: 27 111,01  m2,

Kubatura: 137 789,77 m3,

Termin zakończenia robót planowany jest na koniec listopada 2026 r.

Wartość oferty równa jest 367,51 mln zł netto.

 

Budimex jako największy polski generalny wykonawca specjalizuje się w dużych, innowacyjnych projektach m.in. w obszarze budownictwa kubaturowego. W ostatnich miesiącach z powodzeniem zrealizował budowę Planetarium Śląskiego w Chorzowie, a także pierwszy etap budowy Fabryki Leków Onkologicznych „Polfa” na warszawskim Tarchominie. Obecnie Budimex jest w trakcie budowy m.in. największego zakładu produkcyjnego PepsiCo w Polsce, który powstaje w Środzie Śląskiej.