Budimex.pl
PL    

Podpisanie umowy na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Data aktualności: 20 kwietnia 2021
Podpisanie umowy na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

We wtorek 20 kwietnia br. pomiędzy inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex S.A została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.

 

- Dzisiaj podpisujemy kolejną ważną umowę, która pozwoli nam na kontynuowanie prac przy drodze wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanej i  w Elblągu. Inwestycja ta jest niezwykle istotna dla przyszłości Polski - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Zakres prac, wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

 

– Przekop Mierzei stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie zostanie zmodernizowany tor wodny rzeki Elbląg oraz wybudowany zostanie most obrotowy w Nowakowie – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 

Wartość kontraktu wynosi 574 073 648,82 zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

 

- Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu. W obecnej chwili rola transportu morskiego, portów jako centrów przeładunkowych jest szczególnie istotna i kluczowa w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. Każdy nowy szlak żeglugowy przyczynia się do wzrostu wydajności, konkurencyjności i budowania przewagi logistycznej polskiej gospodarki – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Umowę ze strony Budimex S.A. podpisze prezes Dariusz Blocher, który stwierdził, że:

 

- Inwestycje hydrotechniczne, takie jak II etap budowy szlaku morskiego do portu w Elblągu, są w Polsce niezbędne. Regulacje rzek, poprawianie żeglowności szlaków wodnych i retencja wody są normalną częścią krajobrazu inwestycji w Unii Europejskiej. Budimex posiada duże doświadczenie w realizacji takich projektów budowlanych. W 2020 roku zakończyliśmy z sukcesem budowę największego zbiornika przeciwpowodziowego dla górnej Odry w Raciborzu.  Obecnie realizujemy kontrakty hydrotechniczne na Odrze, w portach morskich w Gdańsku oraz zbiornik Żelazny Most dla KGHM pod Lubinem. Wykonane prace wzmocnią nabrzeże rzeki, zapewnią dodatkową ochronę przeciwpowodziową i umożliwią cumowanie statków na rzece Elbląg. Wszystkie prace będziemy prowadzić z poszanowaniem wymagań środowiskowych i lokalnych społeczności. Osiemdziesiąt procent sąsiadów naszych budów ocenia pozytywnie współpracę z nami jako generalnym wykonawcą.

 

Kontrakt w liczbach:

 • przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a  w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów (główny zakres prac to umocnienie brzegów rzeki przy użyciu m. in. ścianek szczelnych oraz kotew gruntowych, jednak bez robót czerpalnych)
 • wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202.000 mb
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km (głębokość wbicia ścianki od -14 m do -21,5 m n.p.m.; łączna powierzchnia ścianek to 234.000 m2, łączny ciężar ścianek to 37.400 ton stali)
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km (głębokość ścian do -20m n.p.m.; całkowita powierzchnia ścian szczelinowej to 64.390 m2; grubość ściany 0,8 m)
 • łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km2
 • budowa mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego. Parametry nowoprojektowanego obiektu: długość 104,3 m rozpiętość przęseł 2 x 51,5m
 • prace drogowe o długości 2 km

 

Dla przypomnienia, całość inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską składa się z trzech części.

 

Cześć I 

Zaawansowanie wykonania aktualnie realizowanej umowy (część I) wynosi 52%. Obejmuje ona budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynków technicznych wraz z instalacjami, parkingami oraz punktem widokowym. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem. Na Zalewie Wiślanym budowana jest  wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków. Kontrakt realizuje konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

 

Część III

Trzecia część, scalająca całą inwestycje, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Ogłoszenie przetargu na tę część planowane jest w IV kwartale 2021r.

 

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg –ponad 12 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

 

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o nasypujących parametrach:

 • 100 m długości
 • 20 m szerokości
 • 4,5 m zanurzenia,

 

dla jednostek jednokadłubowych oraz

 

 • 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu