Budimex.pl
PL    

Pierwsza realizacja Grupy Budimex na runku paliw gazowych

Data aktualności: 21 listopada 2016

Umowa podpisana została 17 listopada 2016 roku. Wartość zlecenia to blisko 78,5 mln zł brutto. Zakres prac obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, modernizację i budowę dwóch obiektów technologicznych na linii gazociągu oraz montaż tymczasowej śluzy nadania i odbioru tłoka. Na ich realizację Budimex ma 19 miesięcy.

 

W zeszłym roku Budimex rozpoczął starania o kontrakty z rynku paliw gazowych. Spółka powołała zespół specjalistów doświadczonych w kontraktacji i budowie systemów przesyłowych gazu. Jako jedyna firma spoza sektora gazowniczego przeszła pozytywnie wszystkie ogłoszone przez GAZ SYSTEM SA prekwalifikacje. To pozwoliło jej na udział w przetargach z tego rynku. Prezes Budimeksu Dariusz Blocher nie kryje satysfakcji z pozyskania zlecenia – Bardzo mnie cieszy realizacja kontraktu na zlecenie wiodącego w naszym kraju operatora gazociągów przesyłowych oraz fakt, że jest to inwestycja, która pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

 

Budowa gazociągu przebiegać będzie przez tereny leśne, rolnicze i częściowo zurbanizowane. Jako wykonawca Budimex jest odpowiedzialny za wycinkę drzew zgodnie z decyzją środowiskową, za badania saperskie i nadzór archeologiczny na całej długości gazociągu.

 

Gazociąg relacji Czeszów-Kiełczów jest elementem rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku oraz założonego programu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem terminalu gazu skroplonego  LNG w Świnoujściu, a także utworzenia gazowego Korytarza Północ–Południe.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.