Budimex.pl
PL    

Obwodnica Augustowa już otwarta

Data aktualności: 7 listopada 2014
Obwodnica Augustowa już otwarta

Łączna długość obwodnicy wynosi 34,23 km. Pierwszy odcinek o długości 21,48 km, od węzła Augustów do węzła Raczki, jest jednojezdniową drogą krajową nr 8. Drugi, 12,75- kilometrowy, od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe - dwujezdniową drogą ekspresową S61. Wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej 8 nowa trasa ma długość 36,6 km.
Obwodnica została przeprowadzona przez miejscowość Raczki i nie koliduje z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W ramach inwestycji powstały:

- dwa odcinki obwodnicy o łącznej długości 34,23 km,
- pięć węzłów komunikacyjnych: Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe i rondo na skrzyżowaniu łącznika z drogą krajową nr 8,
- 40 obiektów mostowych, w tym: 8 mostów nad rzekami Kamienny Bród, Rospuda, Zalewianka, Głęboka i Szczeberka, 18 wiaduktów i 14 przejść dla zwierząt,
- 36 przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
- obwód utrzymania drogi w rejonie węzła Raczki,
- ok. 80 km dróg wewnętrznych i przecinających obwodnicę dróg poprzecznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczny i przeciwolśnieniowe,
- dwa systemy preselekcji wagowej,
- ogrodzenie trasy o łącznej długości 70 km.

Budowa w liczbach:

- wykonano 2,5 mln m3 wykopów i 3,5 mln m3 nasypów;
- w kulminacyjnym okresie robót ziemnych, od czerwca do września 2013 roku, na budowie pracowało około 150 jednostek transportowych, które oprócz transportu wewnętrznego (grunty z wykopu) dziennie przewoziły około 60 tys. ton materiału z kopalń;
- na wszystkich 40 obiektach mostowych wbudowano łącznie 55 tys. m3 betonu konstrukcyjnego produkowanego w uruchomionym na potrzeby budowy mobilnym węźle betoniarskim o wydajności 120m3 na godzinę;
- ułożono 961 belek prefabrykowanych typu T;
- most przez rzekę Rospudę ma łączną długość 180 m. Z uwagi na walory środowiskowe Doliny Rospudy, wykonanie przeprawy wymagało zastosowania technologii nasuwania podłużnego, aby ograniczyć ingerencję w koryto rzeki. Most ma konstrukcję stalową z płytą żelbetową współpracującą. Waga samej konstrukcji stalowej wynosi 840 ton.
- ze względu na dużą ilość robót bitumicznych (480 tys. ton) Budimex na czas realizacji inwestycji uruchomił dwie wytwórnie mas o łącznej wydajności 420 ton/godz.

Lafarge dostarczył 75 tysięcy metrów sześciennych mieszanek betonowych do budowy obwodnicy Augustowa. To już kolejna nasza inwestycja drogowa. Zintegrowana oferta w segmencie infrastruktury pozwala nam wspólnie z partnerami na budowanie trwałych i bezpiecznych połączeń między miastami. Bardzo sobie cenimy współpracę z firmą Budimex, która na obwodnicy Augustowa wykorzystywała nasze mieszanki betonowe przede wszystkim na obiekty mostowe i pale pod mosty. Wszystkie mieszanki wyprodukował zlokalizowany w pobliżu budowy węzeł mobilny Lafarge, o wydajności 120 metrów sześciennych betonu na godzinę. Nasza oferta, oprócz dostaw betonu, obejmowała również pompowanie mieszanek betonowych oraz współpracę w zakresie badań laboratoryjnych - powiedział Janusz Miłuch, Dyrektor Generalny Linii Betonu w Lafarge.

Oddana do użytku obwodnica Augustowa jest kluczowym elementem w ruchu międzynarodowym pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi – w przyszłości stanowić też będzie fragment planowanej drogi ekspresowej S 61 od Ostrowi Mazowieckiej, poprzez planowaną obwodnicę Łomży, Ełk aż do Budziska. Jej naturalnym przedłużeniem w kierunku Litwy będzie planowana obwodnica Suwałk.
Dzięki tej inwestycji tysiące tirów, które przez lata codziennie przejeżdżały przez Augustów, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zostaną skierowane na obwodnicę – powiedział Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej Budimeksu.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy Augustowa, o wartości 535,9 mln zł netto (659 mln zł brutto) została podpisana w marcu 2011 roku. Prace zakończyły się zgodnie z terminem, w październiku 2014 roku. Obwodnica Augustowa jest współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wartość dofinansowania to 470,58 mln zł.