Budimex.pl
PL    

Nowa „ekspresówka” ze starej drogi - pierwszy taki fragment drogi w Polsce

Data aktualności: 23 września 2021
 Nowa „ekspresówka” ze starej drogi - pierwszy taki fragment drogi w Polsce

Budimex jest firmą, której zależy na środowisku naturalnym i efektywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Od wielu lat inwestuje oraz angażuje się w obniżenie śladu węglowego podczas realizacji robót budowlanych. Jednym z działań, które wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego jest ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Podczas realizacji projektu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim wykonano pierwszy w Polsce fragment drogi klasy ekspresowej, gdzie do warstwy wierzchniej, czyli warstwy ścieralnej dodano 15% granulatu asfaltowego. "W ramach realizacji drogi S3 Miękowo - węzeł Rzęśnica cz.2 wykonaliśmy odcinek 400 m z mieszanki SMA z 15 % udziałem granulatu asfaltowego w technologii na zimno. Realizacja odcinka poprzedzona została wnikliwą analizą techniczną, ustaleniami z Zamawiającym i Inżynierem." - mówi Ewelina Karp Kręglicka – dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska Budimex S.A.

 

W wykonaniu tego odcinka dużą rolę odegrał również zachodniopomorski oddział GDDKiA, który po dokładnym przeanalizowaniu wspólnie z Inżynierem Kontraktu kwestii technologicznych umożliwił wykonanie fragmentu drogi w tej technologii.

 

Jak mówi dyrektor zespołu laboratoriów Łukasz Bargenda "Budimex ma duże  doświadczenie z wykorzystaniem destruktu w mieszankach mineralno-asfaltowych. Stale pracujemy na tym aby projektowane przez nas mieszanki były jak najlepsze pod kątem jakościowym i użytkowym. W tym wypadku ułożenie warstwy ścieralnej SMA z granulatem poprzedziły analizy źródeł pozyskania wysokiej jakości destruktu, przebadanie materiałów składowych i zaprojektowanie recepty przez laboratoria Budimex, w której to recepcie finalnie wykorzystano destrukt pobrany selektywnie z innego fragmentu drogi ekspresowej S3." Maciej Nic dyrektor zespołu laboratoriów, dodaje  "ciekawostką jest fakt, iż frezowany fragment tej drogi kilka lat temu również wykonywała firma Budimex."

 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonane w laboratorium Budimex jak i przez laboratorium GDDKiA potwierdziły prawidłowe parametry wbudowanej warstwy.

 

Wykonanie tego odcinka jest kontynuacją prac z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Jednym z wcześniejszych był projekt badawczy InnGa gdzie stosowano zwiększone ilości granulatu w mieszankach mineralno-asfaltowych niż aktualnie dopuszczone przez dokumenty techniczne. Program zakończył się sukcesem i pokazuje że stosowanie dobrej jakości granulatu nawet ze zwiększoną ilością daje pozytywne efekty.

 

Budimex jest liderem w realizacji nawierzchni drogowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego, co wspiera działania zero waste na budowach. "Możemy poszczycić się wykonaniem wielu odcinków dróg, gdzie to proekologiczne rozwiązanie zostało z sukcesem zastosowane. Pracownicy laboratoriów oraz Oddziału Usług Sprzętowych Budimeksu są mocno zaangażowani na rzecz ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Poszukujemy najkorzystniejszych dla firmy i środowiska naturalnego rozwiązań technologicznych i prawnych, umożliwiających szerokie stosowanie tego wtórnego materiału. Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o odpadach, destrukt asfaltowy klasyfikowany jest jako odpad oraz według obowiązujących wymagań technicznych WT-2, nie ma możliwości jego stosowania w warstwie ścieralnej." - dodaje  Ewelina Karp Kręglicka.

 

Marcin Hauke dyrektor zespołu wytwórni mas bitumicznych Budimex odpowiedzialny za produkcje mieszanek mineralno-asfaltowych mówi "Budimex stawia sobie za cel wykonywanie nawierzchni bitumicznych w oparciu o jak najwyższe standardy jakościowe, mając na względzie aspekt ochrony zasobów naturalnych oraz szeroko pojętą ochronę środowiska w całym procesie budowlanym. Nasze doświadczenia w tym względzie pozwalają realizować z pełnym sukcesem najbardziej skomplikowane technologicznie projekty, wyznaczając tym samym kierunek dla całej branży w Polsce.  Niestety ciągle problemem jest polskie ustawodawstwo, które traktuje odzyskany destrukt asfaltowy jako odpad. Mamy nadzieję, iż wraz z wejściem w życie rozporządzenia, które pozwoli na utratę statusu odpadu przez destrukt, zwiększą się możliwości stosowania tego materiału podczas budowy dróg."

 

Jak dodaje Maciej Nic, dyrektor zespołu laboratoriów Budimex "aktualnie droga jest monitorowana pod kątem parametrów jakościowych i użytkowych takich jak równość, makrotekstura i równość poprzeczna. Dotychczasowe wyniki pokazują, iż wykonany fragment drogi spełnia najwyższe standardy stawiane przed warstwą ścieralną. Liczymy na to, że nasze pozytywne doświadczenia pozwolą na coraz śmielsze i szersze stosowanie takich proekologicznych rozwiązań na polskich drogach."

 

Budimex w przyszłości planuje wykonywanie nawierzchni asfaltowych z maksymalnym wykorzystaniem materiałów z recyklingu, we wszystkich warstwach oraz  dalsze projekty naukowo-badawcze wyznaczając nowy standard na drogach kategorii A  i S.