Budimex.pl
PL    

Najwyższa wieża kontroli lotów w Pyrzowicach gotowa

Data aktualności: 15 stycznia 2018
Najwyższa wieża kontroli lotów w Pyrzowicach gotowa

Wieża liczy ponad 1800 m kw. powierzchni, na której rozmieszczone zostały: pomieszczenie ze stanowiskami kontroli wieżowej i kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży powstał system dróg wewnętrznych wraz z parkingami. Poziom operacyjny ulokowano na wysokości 42 m.

 

Układ budynku składa się z dwóch elementów. Część niska I-II kondygnacji wys. 5-9 m –stanowi dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji słupowo-ścianowej. Część wysoka wys. 45,75m. Jej trzon zbudowany jest jako wspornik pionowy o przekroju poprzecznym prostokąta, z wydzielonym wewnątrz ciągiem dla windy oraz szachtami instalacyjnymi. Utwierdzenie trzonu stanowi płyta fundamentowa o grubości 1,8 m i o wymiarach w rzucie 17 x 17 m. W górnej części trzonu wykonstruowano wsporniki poziome na których oparto stropy części zasadniczej wieży. Zwieńczenie wieży stanowi dach stalowy.

 

Obudowę wieży zaprojektowano w formie elewacji pochłaniającej energię PEM – z aluminiowej płyty kompozytowej.

 

W trzonie zaprojektowano windę elektryczną z podszybiem i nadszybiem bez pomieszczenia maszynowni, przystosowaną do wymogów jakie musi spełniać dźwig dla ekip ratowniczych.

 

Wartość kontraktu to 20,22 mln zł netto.

 

Katowicka wieża jest inwestycją w bezpieczeństwo ruchu lotniczego i poprawę jego płynności, a przede wszystkim stanie się jedną z infrastrukturalnych wizytówek województwa śląskiego.