Budimex.pl
PL    

Łącznica Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki oddana do użytku

Data aktualności: 11 grudnia 2017
Łącznica Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki oddana do użytku

Zrealizowana przez Budimex SA i Ferrovial Agroman SA łącznica kolejowa między przystankami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki została oddana do użytku. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pojawiły się na niej pierwsze regularne pociągi.

 

Łącznica budowana była od września 2015 r. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę układu torowego linii kolejowych oraz budowę nowej linii poprowadzonej na estakadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. Powyższy zakres obejmuje także przebudowę: przystanków osobowych (Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki), dróg, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 190 mln zł netto.

 

Wybudowanie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki umożliwiło bezpośrednią jazdę pociągów na trasie Kraków Główny - Skawina i dalej do Oświęcimia i Zakopanego. Nie będą już konieczne postoje pociągów na stacji Kraków Płaszów, potrzebne do zmiany kierunku jazdy. Skróci to o kwadrans podróż z Krakowa do Zakopanego i usprawni ruch pociągów aglomeracyjnych kursujących w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia.

 

Inwestycja ta jest jednym z istotnych elementów modernizacji krakowskiego węzła kolejowego, przyczyni się do rozszerzenia i wzbogacenia oferty transportowej oraz zwiększy atrakcyjność transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej. Łącznica jest jednym ze znaczących elementów Krajowego Programu Kolejowego i ma charakter ogólnopolski, gdyż będzie służyła pasażerom z całego kraju.