Budimex.pl
PL    

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2010

Data aktualności: 29 kwietnia 2010
Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2010

"Spadek wartości sprzedaży Grupy spowodowany jest spadkiem sprzedaży w obszarze działalności budowlanej, wynikającym z długiej i srogiej zimy, ale także ze zmiany struktury realizowanych kontraktów.
W portfelu zamówień Budimeksu jest dziś więcej niż przed rokiem kontraktów realizowanych w systemie “projektuj i buduj”, których etap projektowania przypadł właśnie na okres zimowy, a rozpoczęcie prac zaplanowano na II lub III kwartał br.
Pragnę jednak zwrócić uwagę na wzrost rentowności działalności budowlanej na poziomie operacyjnym do 4% z 3,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a w szczególności także na niższe o ponad 4 mln złotych koszt sprzedaży i ogólnego zarządu.
Spadek sprzedaży w obszarze działalności budowlanej został częściowo skompensowany znacznym wzrostem, bo aż o 83,8%, sprzedaży w segmencie deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego, które zawdzięczamy większej liczbie podpisanych aktów notarialnych i utrzymaniu 18,1% rentowności na poziomie operacyjnym przy 18,9% rentowności wypracowanej w analogicznym okresie 2009.
Obecnie obserwujemy ożywienie na rynku mieszkaniowym. W I kwartale 2010 r. Budimex Nieruchomości przedsprzedał lub podpisał rezerwacje na 260 mieszkań.
Ponadto warto zauważyć poprawę rezultatów “Pozostałej działalności Grupy Budimex”, którą zawdzięczamy zdecydowanej poprawie wyników Budimeksu Danwood. Zysk operacyjny tej spółki w I kwartale br. wyniósł 1,6 mln złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2009 spółka odnotowała na tym poziomie stratę w wysokości 10 mln złotych. 
Szacuję, że w całym 2010 roku Grupa Budimex zwiększy swoją sprzedaż dwucyfrowo w ujęciu procentowym i poprawi zyski na wszystkich poziomach.”