Budimex.pl
PL    

Komentarz do wybranych wyników za 2015 rok

Data aktualności: 24 lutego 2016
Komentarz do wybranych wyników za 2015 rok

Rok 2015 był bardzo dobrym rokiem w Grupie Budimex. Zrealizowaliśmy wszystkie postawione sobie cele. Zatrudniliśmy ponad 650 osób, utrzymaliśmy pozycję lidera na rynku infrastruktury, jednocześnie dywersyfikując naszą działalność.

W 2015 roku Grupa Budimex podpisała kontrakty o rekordowo wysokiej wartości: 7,1 miliarda złotych. Jesteśmy firmą, która w 2015 roku wygrała najwięcej kontraktów drogowych (21% rynku)
i od momentu rozpoczęcia nowej perspektywy unijnej złożyła najlepsze oferty na prawie 1/4 kontraktów ogłoszonych przez GDDKiA. W konsekwencji portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 miliarda złotych tj. o 38% więcej niż na koniec roku 2014. Aktualnie wartość kontraktów, gdzie oferta Budimexu została wybrana jako najkorzystniejsza, wynosi 2 miliardy złotych.

W 2015 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie obserwujemy dynamiczny spadek cen surowców, w tym głównie stali i asfaltu, co  korzystnie wpływało na osiągane w 2015 roku marże generalnych wykonawców. Jednakże oznacza to ryzyko wzrostu cen w momencie intensyfikacji prac budowlanych w latach 2017-2018. Wtedy również można spodziewać się znacznego wzrostu produkcji budowlano-montażowej.

W 2015 roku Grupa Budimex odnotowała wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 4%, tym samym przekraczając wartość 5 miliardów złotych. Poprawiliśmy wyniki finansowe na każdym poziomie. Rentowność operacyjna Grupy wyniosła 5,7% i wzrosła w stosunku do 2014 roku
o 14%. Grupa wypracowała blisko 300 milionów złotych zysku przed podatkiem tj. blisko 55 milionów złotych (22%) więcej niż w roku poprzednim.

Pozycja gotówkowa Grupy na koniec roku 2015 wyniosła 2,3 miliarda złotych (odnotowany wzrost rok do roku o 34%). Jest to poziom wyjątkowo wysoki, ale jest on zjawiskiem cyklicznym. Otrzymane zaliczki na realizację kontraktów budowlanych wpłynęły korzystnie na poziom gotówki w Grupie. Saldo zaliczek w Budimex SA wyniosło na koniec 2015 roku 460 milionów złotych. To jednak oznacza, że
w kolejnych latach podczas realizacji kontraktów będziemy obserwować ich rozliczenie. Ponadto 180 milionów złotych to gotówka naszych klientów zablokowana na rachunkach powierniczych segmentu deweloperskiego.

Głównym motorem wyników Grupy był segment budowlany, w którym odnotowaliśmy 5% wzrost sprzedaży oraz odpowiednio 25% i 30% wzrost zysku operacyjnego i zysku przed podatkiem.

Kontrola kosztów, duży nacisk na efektywne zarządzanie projektami oraz dbałość o jakość, do której spółka przykłada ogromną wagę, przyczyniają się do ciągłej, systematycznej poprawy wyników finansowych. W 2015 roku Budimex rozbudował i zmodernizował laboratorium centralne wyposażając je
w nowoczesne urządzenia do kontroli wyrobów budowlanych i diagnostyki nawierzchni. Obecnie posiadamy 20 laboratoriów na terenie całej Polski, gdzie ponad 150 osób pracuje nad kontrolą jakości na każdym etapie inwestycji.  

 

Niezmiennie rynek energetyczny i kolejowy pozostają kluczowymi dla dywersyfikacji działalności Grupy. W marcu planujemy złożyć ofertę handlową na budowę bloku gazowo-parowego na Żeraniu
w Warszawie.

 

W 2015 roku zakończyliśmy z sukcesem pierwszy duży projekt w segmencie przemysłowym „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku” w formule zaprojektuj i zbuduj. Zakończyliśmy też dwa ważne projekty w obszarze kolejowym: „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I-rewitalizacja” oraz „Wykonanie modernizacji linii kolejowej w obszarze LCS Iława”. W 2016 roku planujemy zainwestować w park maszynowy niezbędny do realizacji kolejnych kontraktów kolejowych, które chcemy zdobyć. Intensywnie swoją działalność rozwija także spółka FBSerwis, która sfinalizowała zakup dwóch spółek z obszaru zarządzania odpadami komunalnymi.

 

Lepsze wyniki na każdym poziomie wypracował również segment deweloperski. W 2015 roku sprzedano notarialnie 908 mieszkań tj. o 30% więcej niż w roku poprzednim. W konsekwencji sprzedaż segmentu wzrosła o 17% rok do roku, a zysk operacyjny o 20%.

 

Atrakcyjność oferty projektu Nowe Czyżyny w Krakowie pozwoliła utrzymać trend wzrostowy przedsprzedaży mieszkań. W 2015 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 1918 mieszkań (wzrost rok do roku o 14%), z czego 69% stanowiła przedsprzedaż mieszkań na tym projekcie.
W roku 2016 rozpoczniemy ostatnie już etapy tego projektu. Utrzymanie w kolejnych latach przedsprzedaży na poziomie 1500 mieszkań rocznie będzie wymagało wysiłku i stałego poziomu około 3500 mieszkań w budowie.

Obecnie budujemy ponad 4000 mieszkań, z czego 1235 nie jest nieprzedsprzedanych i stanowi ofertę dla naszych klientów. Większość oferty to mieszkania w Poznaniu i w Warszawie.

 

W 2015 roku Budimex Nieruchomości zakupił grunty pod budowę blisko 2600 mieszkań w Warszawie
i w Gdańsku. W roku 2016 będziemy kontynuować proces poszukiwania atrakcyjnych lokalizacji pod nowe inwestycje.

 

Budimex nieprzerwanie od roku 2011 pozostaje w składzie RESPECT Index – indeksu giełdowego obejmującego spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny. W 2015 roku Grupa Budimex odprowadziła łącznie 570 milionów złotych podatków do Skarbu Państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nasze działania w obszarze polityki społecznej przynoszą wymierne efekty. Blisko 20 tysięcy dzieci z 230 polskich szkół wyposażyliśmy w plastikowe karty ICE w ramach autorskiego programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”, a prawie 25 tysięcy dzieci korzysta z 12 stworzonych przez Budimex Stref Rodzica działających na oddziałach dziecięcych w polskich szpitalach.

W 2016 roku spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki sprzedaży, jednak intensyfikację prac budowlanych przewidujemy w latach 2017-2018. W tym roku będziemy skupiać się na utrzymaniu wysokiej skuteczności ofertowania i dalszym zdobywaniu kontraktów infrastrukturalnych tak, aby utrzymać pozycję lidera w tym obszarze. Planujemy również wzmocnić swoją pozycję w segmencie budownictwa ogólnego w mniejszych miejscowościach. Za kluczowe uważamy zbudowanie rentownego portfela zamówień i przekazywanie inwestorom w terminie obiektów wysokiej jakości. Aby temu sprostać zatrudniliśmy w 2015 roku ponad 650 nowych pracowników. Polityka wzmacniania kadry będzie kontynuowana w roku 2016, kiedy planujemy zatrudnić kolejne 700 osób.

 

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2015 rok oraz porównywalne dane za 2014 rok.