Budimex.pl
PL    

Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

Data aktualności: 3 sierpnia 2011
Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

W I półroczu 2011 roku Budimex wypracował skonsolidowaną sprzedaż na poziomie blisko 2.250 mln zł, a zatem o ponad 30% wyższą od zrealizowanej w analogicznym okresie 2010.

Wzrost ten jest wynikiem znacznego zwiększenia (o blisko 52%) sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex, który skompensował spadek sprzedaży (o 45%) w segmencie deweloperskim wynikający ze sprzedaży znaczącej części zapasów gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości już w roku ubiegłym. Spółka ta księguje przychody ze sprzedaży dopiero w momencie podpisania  notarialnego aktu sprzedaży.

W II kwartale br. Budimex wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie uzyskanym w analogicznym okresie 2010 roku pomimo znacznie mniejszego zysku wypracowanego w tym okresie przez segment deweloperski.
Niższy skonsolidowany wynik netto za I półrocze br. w stosunku do I półrocza 2010 jest zatem konsekwencją wyników uzyskanych w I kwartale 2011.

Marża na poziomie operacyjnym działalności budowlanej wzrosła w II kwartale br. do poziomu 5,8% z 5,5% w I kwartale br. Natomiast segment deweloperski, ze względu na

 

kontynuację polityki wyprzedaży zapasów gotowych mieszkań, odnotował spadek rentowności na poziomie operacyjnym z 13,8 % w I kwartale br. do 11,2% w II kwartale br.

W I półroczu 2011 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 405 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), co klasyfikuje spółkę w gronie największych firm deweloperskich budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Budimex Nieruchomości realizuje obecnie 6 projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu o łącznej liczbie 1140 mieszkań, których sprzedaż znajdzie odzwierciedlanie w wynikach finansowych w następnych latach.

W I półroczu br. wartość kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex wyniosła ponad 2,9 mld zł, co biorąc pod uwagę znaczący w tym okresie spadek w stosunku do roku poprzedniego liczby oraz wartości ogłoszonych kontraktów infrastrukturalnych, należy uznać za duże osiągnięcie.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 644,8 tys. zł w stosunku do 504,5 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W segmencie budowlanym pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex spadła w porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku, natomiast w segmencie deweloperskim odnotowano jej wzrost.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2011 roku wyniósł ponad 7,9 mld złotych.