Budimex.pl
PL    

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 3Q2010

Data aktualności: 27 października 2010
Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 3Q2010

W omawianym okresie trzech kwartałów 2010 sprzedaż Grupy Budimex w segmencie budownictwa na rynku krajowym wzrosła o blisko 21% w stosunku do poziomu z roku 2009 przy spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w Polsce wyrażonej w cenach bieżących o 1,7% i wyrażonej w cenach stałych o 1,5%.
Wzrost sprzedaży zawdzięczamy realizacji w trzecim kwartale br. dużych kontraktów drogowych.
Tym samym nadrobiliśmy wynikający z długiej i srogiej zimy spadek przychodów w I kwartale br.

Zgodnie z oczekiwaniami w związku ze zmniejszającym się stanem zapasu mieszkań Budimeksu Nieruchomości i wzrostem sprzedaży segmentu budowlanego stopniowo spada znaczenie segmentu deweloperskiego w wynikach Grupy Budimex.
W trzecim kwartale spółka deweloperska podpisała 237 umów notarialnych wypracowując około 123 mln zł przychodów i 6,5 mln zł zysku netto. W tym samym czasie zdołała przedsprzedać 238 lokali.

Rentowność Grupy Budimex na poziomie działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2010 wyniosła 8,2% (5,9% w analogicznym okresie 2009) Rentowność działalności budowlanej została nieznacznie poprawiona w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 5,4% (w analogicznym okresie 2009 wyniosła 5,1%).

Pozycja gotówkowa Grupy na koniec września br. uległa poprawie w stosunku do I półrocza br. o ponad 300 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2010 wyniósł 7,2 mld złotych.

Szacuję, że w całym 2010 roku Grupa Budimex zwiększy swoją sprzedaż dwucyfrowo w ujęciu procentowym i poprawi zyski na wszystkich poziomach, gdyż już po trzech kwartałach br. wypracowaliśmy przychody zbliżone do poziomu roku 2009 oraz zysk netto o ponad 33 mln zł  większy od zysku za cały ubiegły rok, a w czwartym kwartale 2009 zysk netto Grupy Budimex wyniósł 44 mln zł.