Budimex.pl
PL    

Komentarz do informacji dot. decyzji środowiskowej dla S19 Białystok Zachód - Ploski

Data aktualności: 8 grudnia 2022
 Komentarz do informacji dot. decyzji środowiskowej dla S19 Białystok Zachód - Ploski

Zarząd Budimex S.A. w odniesieniu do Raportu Giełdowego nr 72/2022 wyjaśnia, że na skutek decyzji organów sądowych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie), niezależnych od wykonawcy ani inwestora, nastąpiło uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 4 czerwca 2021 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dla projektu i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Białystok Zachód - Ploski. W oparciu o tę decyzję realizowany był kontrakt Budimex - Białystok Zachód - Księżyno.

 

Decyzja ta dotyczy także odcinków projektowanych w systemie Projektuj i buduj przez dwóch innych generalnych wykonawców trasy S19 i nie jest związana z pracami projektowymi.

 

Przyczyna odstąpienia od umowy nie leży ani po stronie Budimex S.A ani inwestora, czyli GDDKIA. Prace projektowe prowadzone przez Budimex na bazie dotychczasowej decyzji środowiskowej zostały wykonane i mogą zostać wykorzystane do dalszych prac po uzyskaniu nowej decyzji środowiskowej. Jesteśmy w stałym kontakcie z GDDKiA, aby wypracować rozwiązania zmierzającego do jak najszybszego pozyskania nowej decyzji środowiskowej.