Budimex.pl
PL    

Działania społeczne Budimeksu wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data aktualności: 19 kwietnia 2021
Działania społeczne Budimeksu wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dziesięć inicjatyw CSR realizowanych przez Budimex zostało docenionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zostało opublikowanych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki".

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza publikacja poświęcona społecznej odpowiedzialności firm wydawana od 19 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja stanowi przegląd najlepszych działań CSR realizowanych w Polsce oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki” w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

 

Uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu uzyskały nasze następujące działania, zrealizowane w 2020 r.:

 

„Kodeks Etyki”, który został wprowadzony przez Budimex, aby przeciwdziałać zachowaniom nieetycznym,  w tym korupcji, łapownictwu oraz wszelkim postaciom dyskryminacji. Jego celem jest również zacieśnianie współpracy wszystkich interesariuszy naszej spółki wokół idei zrównoważonego wzrostu,

 

„Grant na wolontariat” – projekt, wspierający społeczności lokalne w regionach, w których Budimex prowadzi działalność. W 2020 r. łączna wartość przyznanych grantów wyniosła ponad 100 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w specjalnej edycji programu pn. „Wolontariat w walce z COVID-19”,

 

„Strefa Rodzica” – w szpitalnych oddziałach dziecięcych Budimex przygotowuje miejsca, w których mali pacjenci wraz z rodzicami mogą wspólnie spędzić czas - w przyjaznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych do domowych, pozwalających choć na chwilę zapomnieć o trudach choroby i leczenia. Do 2020 r. Budimex uruchomił 34 Strefy Rodzica, z których korzysta już blisko 700 tysięcy dzieci i ich opiekunów,

 

„Hello ICE” – to program społeczny, którego celami są: podnoszenie poziomu wiedzy przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (klasy 1–3) na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zasad i sposobu udzielania pierwszej pomocy, a także minimalizowanie zagrożenia na drogach wokół szkół. Zagrożenie pandemiczne spowodowało, że w 2020 r. część aktywności przenieśliśmy do Internetu. Jednak – z zachowaniem standardów bezpieczeństwa – zrealizowaliśmy działania, takie jak: powitanie dzieci przez tygrysa Budiego (maskotkę programu) podczas inauguracji roku szkolnego 2020/2021, spotkania z nim z okazji Światowego Dnia Odblasków. W 2020 r. w ramach akcji pilotażowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w ruchu pieszym, w czterech lokalizacjach (Bartoszyce, Lesznowola, Sanok, Miechów) Budimex stworzył pasy 3D.

 

„Dom z serca” – Budimex wspólnie z partnerami wybudował i wyposażył dom dla szesnastoosobowej rodziny pani Magdy spod Radomska. Impulsem do zorganizowania tej akcji były doniesienia medialne poświęcone ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina z Wierzbicy. Sąd zadecydował o odebraniu matce prawa do opieki nad jedenaściorgiem niepełnoletnich dzieci ze względu na fatalne warunki mieszkaniowe. Dzięki zaangażowaniu firm partnerskich rodzina otrzymała w marcu 2021 r. wyposażony pod klucz, w tym w łącze internetowe, jednopiętrowy dom o powierzchni ponad 200 m2.

 

„Budimex w walce z COVID-19” – Grupa Budimex przekazała blisko 3 miliony złotych na pomoc szpitalom, instytucjom publicznym i opiekuńczym w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”. Zaangażowaliśmy się też na rzecz pomocy przy pracach budowlanych w dostosowaniu czterech szpitali na przyjęcie pacjentów chorych na COVID-19. Dołączyliśmy również do inicjatywy #niezwalniajmy, której celem jest ochrona miejsc pracy w polskich przedsiębiorstwach.

 

„Summer Challenge” to program, w ramach którego Budimex zaprosił pracowników po lockdownie, spowodowanym pandemią, do aktywności fizycznej, wzmocnienia odporności i zadbania o zdrowe odżywianie. Dzięki niemu mogliście też uczestniczyć w warsztatach radzenia sobie ze stresem, oddychania czy uważności. Dodatkowo przez trzy letnie miesiące na firmowym blogu mogliście znaleźć pomysły na ćwiczenia, porady fizjoterapeutów i dietetyków oraz inspirujące artykuły.

 

„Projekt Wielka Czwórka – międzypokoleniowość” jest przedsięwzięciem edukacyjnym poprzez, które chcemy zaprezentować różnorodność wynikającą ze spotkania poszczególnych pokoleń. Celami inicjatywy jest pokazanie wymiernych korzyści wynikających z dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami reprezentującymi różne pokolenia, budowanie kultury informacji zwrotnej, wiedzy dotyczącej tego, na czym polegają różnice międzypokoleniowe, a także polepszenie współpracy oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników.

 

„Murowany sukces” to pierwszy program rozwojowy w naszej firmie adresowany do kobiet, mający na celu wspieranie uczestniczek w ich rozwoju zawodowym, a także wzmacnianiu ich umiejętności miękkich oraz kompetencji menedżerskich. W 2020 r. Budimex uruchomił już II edycję projektu.

 

 „STAY STRONG” – trening siły i odporności psychicznej” to projekt, w którym Budimex zachęcał do zadbania o dobrostan psychiczny. Zaprezentowaliśmy praktyczne umiejętności budowania odporności psychicznej w sytuacji podwyższonego stresu (głównie związanego z pandemią COVID-19).