Budimex.pl
PL    

Droga ekspresowa 5 z Kaczkowa do Korzeńska oddana do użytku

Data aktualności: 14 listopada 2014
Droga ekspresowa 5 z Kaczkowa do Korzeńska oddana do użytku

Trasa główna i drogi dojazdowe zostały oddane do użytku już w połowie września, natomiast w listopadzie zakończyła się budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP-ów).
Zadaniem Budimeksu było dokończenie budowy 30- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 po poprzednim wykonawcy:

  • roboty ziemne na trasie głównej, drogach poprzecznych i serwisowych,
  • umocnienie skarp nasypów,
  • wykonanie podbudów oraz nawierzchni,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • humusowanie skarp i nasadzenia zieleni,
  • montaż ekranów akustycznych,
  • prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, w budynkach MOP oraz prace branżowe (oświetlenie i teletechnika).

Umowa z poznańskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 - Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza), została podpisana 21 lutego 2014 roku. Jej wartość to 198,8 mln złotych netto.