Budimex.pl
PL    

Certyfikat „Najwyższa Jakość Quality International 2015” dla Budimeksu

Data aktualności: 13 maja 2015
Certyfikat „Najwyższa Jakość Quality International 2015” dla Budimeksu

W ogólnopolskim programie „Najwyższa Jakość Quality International 2015”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000, European Organization For Quality i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Budimex otrzymał certyfikat i złote godło w kategorii QI services. Jury przyznało Budimeksowi tytuł za najwyższą jakość usług budowlano – montażowych w systemie generalnego wykonawstwa.
„Najwyższa Jakość QI” to projekt, którego celem jest promocja skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie tych firm, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące wykonanie usługi na najwyższym poziomie.
Kryteria oceny stanowią m.in. informacje o wdrożonym systemie zarządzania i monitoringu jego funkcjonowania. Oceniane są także możliwości badawczo-kontrolne produktów i usług, licencje, patenty, zakres prac badawczych, zakres szkoleń, formy i rodzaje komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, monitoring wymagań rynkowych i oczekiwań konsumentów.
Certyfikat to dla Budimeksu potwierdzenie stosowania najwyższych standardów zarządzania jakością. To także uznanie dla prowadzonej przez spółkę czytelnej polityki jakości w odniesieniu do produktu i systemu zarządzania.