Budimex.pl
PL    

Budowa S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy przekroczyła półmetek

Data aktualności: 16 września 2021
 Budowa S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy przekroczyła półmetek

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo–Wirwajdy przekroczyła półmetek. Prace realizowane przez Budimex na fragmencie drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Iławą wyprzedzają harmonogram.

 

Odcinek realizowany w ramach kontraktu długości około 5,3 km jest kontynuacją obwodnicy Ostródy i stanowi część trasy ekspresowej S5 do Grudziądza, a finalnie do Bydgoszczy, Poznania i Wrocławia.

 

"Realizacja inwestycji odbywa się w formule „Projektuj i Buduj”. Obecnie po 16-tu miesiącach prac budowlanych, odcinek drogi ekspresowej Ornowo –Wirwajdy jest na etapie ponad 50% zaawansowania. Z uwagi na to, że zakończenie kontraktu przypada na maj 2023 r., jest to bardzo dobry postęp robót budowlanych" – mówi Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex

 

"Prace są wykonywane na wielu frontach jednocześnie. Realizowana jest budowa nasypów, obiektów mostowych i warstw konstrukcyjnych jezdni. Ułożone zostały już pierwsze odcinki podbudów bitumicznych. Średnio na budowie pracuje 170 pracowników i 98 sztuk ciężkich jednostek sprzętowych.  Zrealizowano już przebudowę kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjncyh i gazowych. Obecnie  budowana jest kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny, jak i umocnienia zbiorników retencyjnych oraz prace na cieku Morlińska Struga" – mówi Cezary Łysenko.

 

Budowa S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy jest kolejną inwestycją drogową Budimeksu w tej części Polski. Wcześniej generalny wykonawca zrealizował obwodnicę Olsztyna oraz obwodnicę Ostródy pododcinek A  i B, czyli blisko 20 – kilometrowy fragment trasy ekspresowej S7 (9,7km) i niewiele krótszą drogę krajową DK16 (9km).