Budimex.pl
PL    

Budimex zrewitalizuje Plac Litewski w Lublinie

Data aktualności: 29 marca 2016
Budimex zrewitalizuje Plac Litewski w Lublinie

Położony w centrum Lublina Plac Litewski jest reprezentacyjnym miejscem w mieście. Na początku lat 70. ubiegłego wieku został wpisany do rejestru zabytków. Władze Lublina od kilku lat planowały modernizację i rozbudowę placu. Urząd Miasta w Lublinie powierzył te prace Budimeksowi. Umowa o wartości 39,7 mln złotych netto została podpisana 29 marca 2016 roku.
Plac Litewski zajmuje ok. 35 tys. m.kw. Głównym założeniem koncepcyjnym projektu rewitalizacji jest likwidacja ruchu kołowego na głównym trakcie komunikacyjnym miasta z jednoczesnym podkreśleniem kontynuacji ciągu ulicy Krakowskie Przedmieście jako promenady spacerowej na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kapucyńskiej. Układ przestrzenny Placu, który ma dwie przestrzenie ogrodowe i część środkową – otwartą przestrzeń rekreacyjną z fontanną – zostanie zachowany.
W centralnej części placu, w miejscu starej fontanny, powstanie interaktywny kompleks urządzeń wodnych z możliwością organizowania pokazów multimedialnych.  W osi promenady Krakowskiego Przedmieścia powstanie siedem fontann linearnych wraz z fontanną spiralną.
Centralna część placu zostanie wyłożona kostką granitową. Zmieni się również układ terenów zielonych, powstaną też nowe wyspy zieleni.
W ramach inwestycji Budimex wymieni również wszelkie instalacje, przeniesie Pomnik Nieznanego Żołnierza, wybuduje stację meteorologiczną, szalet miejski oraz zrewitalizuje tereny przyległe do Placu Litewskiego – Plac Krąpca i Plac Czechowicza.
Prace zakończą się 30 kwietnia 2017 roku.