Budimex.pl
PL    

Budimex zrealizował kolejnych 10 km drogi ekspresowej S6

Data aktualności: 21 grudnia 2022
Budimex zrealizował kolejnych 10 km drogi ekspresowej S6

Część drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem składa się z trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. W ramach projektu Budimex wybudował środkowy odcinek, w tym m.in. dwujezdniową drogę o długości ponad 10 km. Dodatkowo powstało 10 km ulic dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego do Trasy Kaszubskiej. Dostęp do S6 zapewnia węzeł Szemud wybudowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 224.

 

W ramach projektu powstało 13 obiektów inżynierskich – 2 mosty, 9 wiaduktów, przejście dla małych zwierząt oraz 1 estakada - największa na całym 40-kilometrowym odcinku o wysokości 30 metrów i długości 200 metrów, wykonana w technologii nawisowej. Obiekt powstał nad doliną w okolicach miejscowości Milwino.

 

Budowa trasy S6 to ważna zmiana dla ruchu drogowego w całej aglomeracji trójmiejskiej, która pozwoli na odciążenie m.in. istniejącej drogi krajowej i głównych szlaków komunikacyjnych - mówi Dyrektor Kontraktu, Piotr Sumiła. – Projekt był skomplikowany ze względu na swoje pagórkowate ukształtowanie terenu oraz podmokły grunt, który wymagał szczególnego wzmocnienia podłoża i prac hydrotechnicznych - dodaje Sumiła.

 

Na budowie tego odcinka S6 każdego dnia pracowało około 300 pracowników i podwykonawców. Wartość kontraktu to 335,8 mln zł brutto. Prace nad inwestycją w systemie „Projektuj i Buduj” rozpoczęły się w połowie 2018 roku i zakończyły na początku 2022 r. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.