Budimex.pl
PL    

Budimex zbuduje obwodnicę Ostródy

Data aktualności: 15 czerwca 2015
Budimex zbuduje obwodnicę Ostródy

15 czerwca 2015 roku konsorcjum Budimeksu (95 proc., lider) i Ferrovial Agroman (5 proc.) podpisało z olsztyńskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. Umowa ma wartość 1,072 mld zł netto.

Zakres prac obejmuje budowę:

  • 9,7- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej (początek przed Ostródą, koniec w miejscowości Górka, droga z dwoma pasami ruchu, każdy pas dwujezdniowy);
  • obwodnicy Ostródy – drogi głównej ruchu przyspieszonego, o długości 8,7 km, w ciągu drogi krajowej nr 16 (początek obwodnicy w Ornowie, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15, koniec w rejonie węzła Ostróda Południe, droga z dwoma pasami ruchu, każdy pas dwujezdniowy);
  • dwóch węzłów drogowych:

- Ostróda Północ - na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto (węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne);
- Ostróda Południe - na przecięciu z projektowaną obwodnicą Ostródy (droga krajowa nr 16) oraz istniejącą drogą krajową nr 7/16 w miejscowości Górka, w rejonie istniejącego węzła na przecięciu tych dwóch dróg;

  • dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych;
  • 15 obiektów inżynierskich, w tym czterech o szczególnym charakterze:

- most zespolony nad jeziorem Pauzeńskim w ciągu drogi S-7, o długości 343 m, trzyprzęsłowy,
- most – estakada nad rzeką Drwęcą, przechodzący przez rezerwat przyrody oraz nad linią kolejową (w ciągu drogi S-7), o długości 561 m, dziewięcioprzęsłowy,
- wiadukt na skrzyżowaniu dróg nr 7, 16 i 15 zlokalizowany na węźle Ostróda Południe, o długości 80 m,
- wiadukt/most typu extradosed w ciągu drogi S-16, czteroprzęsłowy, o łącznej długości przęseł 677 m,
- trzy mury oporowe monolityczne o wysokościach do 6 m.

  • urządzeń ochrony środowiska, kanalizacji deszczowej, oświetlenia;
  • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Na realizację inwestycji Budimex będzie miał 20 miesięcy (bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Jest to drugi kontrakt spółki na budowę drogi ekspresowej S7.
W listopadzie ubiegłego roku Budimex podpisał umowę na budowę 9,4 km odcinka tej drogi od Miłomłyna do Ostródy.
Droga ekspresowa S7 ma duże znaczenie dla Polski. Docelowo połączy północne regiony kraju z południowymi oraz aglomeracje: gdańską, warszawską, kielecką i krakowską.