Budimex.pl
PL    

Budimex zakończył prace na A1 przed terminem

Data aktualności: 30 czerwca 2015
Budimex zakończył prace na A1 przed terminem

Dwa miesiące przed kontraktowym terminem Budimex zakończył prace na 15,2- kilometrowym odcinku autostrady A1 i od 25 czerwca kierowcy mogą już korzystać z węzła Kutno Wschód – skrzyżowania autostrady A1 z drogą krajową nr 92.
To duże usprawnienie dla podróżujących w kierunku Gdańska. Kierowcy jadący  drogą krajową nr 92 zarówno od strony Łowicza i Warszawy, jak i od Poznania, nie muszą przejeżdżać przez Kutno, aby dostać się na autostradę A1 w kierunku Gdańska. Dotychczas mogli dojechać do położonego o kilka kilometrów na północ od miasta węzła Kutno Północ drogą krajową nr 60a i tam wjechać na autostradę.


Umowa z łódzkim Oddziałem GDDKiA na dokończenie prac na 15,2 – kilometrowym odcinku autostrady A1 po firmach Poldim i Bogl a Krysl została podpisana 22 kwietnia 2014 roku. Wartość kontraktu to 49,7 mln złotych netto.
Zakres prac:

  • rozbiórki elementów dróg, ulic i sieci uzbrojenia terenu,
  • budowa węzła Kutno Wschód, dokończenie budowy budynku administracyjno-socjalnego,
  • budowa miejsc obsługi podróżnych Krzyżanów Zachodni i Krzyżanów Wschodni,
  • dokończenie przebudowy istniejących oraz budowy nowych dróg gminnych, lokalnych i dojazdowych,
  • dokończenie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, zatok, parkingów, dróg wewnętrznych,
  • budowa dróg manewrowych i miejsc postojowych na MOP-ach,
  • dokończenie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,
  • dokończenie budowy obiektów inżynierskich oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
  • roboty naprawcze i nasadzenia zieleni.