Budimex.pl
PL    

Budimex zakończył budowę dwóch odcinków S3 w zachodniopomorskim

Data aktualności: 27 kwietnia 2021
Budimex zakończył budowę dwóch odcinków S3 w zachodniopomorskim

27 kwietnia 2021 roku Budimex ukończył budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S3: Brzozowo – Miękowo oraz Miękowo – Rzęśnica w województwie zachodniopomorskim. Ruch na nowej trasie między Miękowem a Rzęśnicą trwa już od czerwca ubiegłego roku – generalny wykonawca sfinalizował właśnie ostatnie prace wykończeniowe dostosowujące w pełni ten fragment do parametrów drogi ekspresowej.

 

S3 to jedna z kluczowych dla transportu całego województwa trasa w zachodniopomorskim. Już na majówkę kierowcy pojadą nowym, ponad 40 kilometrowym fragmentem tej dwujezdniowej drogi ekspresowej na trasie Szczecin – Świnoujście. Odpowiedzialny za realizację dwóch odcinków S3 Budimex oddaje właśnie do użytkowania ponad 22 kilometrowy odcinek między Brzozowem,  a Miękowem i kończy prace wykończeniowe na udostępnionej już do ruchu części S3 między Miękowem, a Rzęśnicą.

 

- Jako generalny wykonawca posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji infrastruktury drogowej w Polsce. Cieszymy się, że właśnie oddajemy do użytku kolejne kilometry strategicznej dla ruchu lokalnego i krajowego drogi ekspresowej S3. Docelowo trasa ta będzie liczyć około 520 km i połączy Świnoujście z granicą z Czechami w miejscowości Lubawka – komentuje Artur Popko, Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny.

 

Realizując kontrakt na zlecenie GDDKiA Budimex w ramach pierwszego zadania wybudował 22,14 kilometrowy odcinek S3 w nowym śladzie drogi na odcinku Brzozowo – Miękowo wraz z trzema węzłami drogowymi  „Brzozowo”, „Przybiernów” i „Babigoszcz” oraz dwoma MOP-mi  „Przybiernów” wschód i zachód. Generalny wykonawca był odpowiedzialny także m.in. za budowę 14 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i  w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren, w tym 4 przejścia dla zwierząt i płazów. Budimex zajął się także przebudową istniejących dróg, zapewnieniem ciągłości istniejącej DK3 oraz dróg obsługujących przyległy teren, a także budową oraz przebudową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

 

– Duża część kluczowych prac przy tej budowie była realizowana w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach pandemii. Wyzwaniem był lockdown, absencje pracowników i niezależne od nas przerwy w łańcuchach dostaw. Jednak dzięki niesamowitemu profesjonalizmowi wszystkich zaangażowanych w ten kontrakt udało nam się zakończyć budowę zgodnie z harmonogramem, za co serdecznie dziękuję całemu zespołowi i współpracownikom – komentuje Maciej Kańkowski, Dyrektor Kontraktu Budimex. Wartość umowy na budowę odcinka Brzozowo – Miękowo to 293,13 mln zł netto.

 

Budimex realizował także drugi odcinek S3 między Miękowem a Rzęśnicą, który został już udostępniony kierowcom. Generalny wykonawca,  w ciągu 14 miesięcy od rozpoczęcia robót, a więc 9 miesięcy przed planowanym terminem wykonał m.in. 4 km trasy głównej w standardzie drogi ekspresowej, 2 węzły drogowe (Kliniska i Rzęśnica), zrealizował pełne odwodnienie projektowanego układu drogowego wraz ze zbiornikami retencyjnymi, zainstalował oświetlenie węzłów oraz oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami BRD. Firma wybudowała także trzy obiekty mostowe, w tym dwa wiadukty drogowe zlokalizowane w zakresie węzła Kliniska (WD3) i Rzęśnica (WD5) oraz most nad rzeką Iną w ciągu S3 (ME29). W ostatnich tygodniach trwały prace wykończeniowe na tym fragmencie drogi S3, które właśnie w całości dobiegły końca.

 

– Realizując odcinek Miękowo – Rzęśnica wykorzystaliśmy m.in. ok. 90 tys. ton warstw bitumicznych, około 76 tys. ton mieszanki kruszyw do podbudowy i wykonaliśmy ponad 294 tys. m3 nasypów. Na budowie korzystaliśmy także m.in. z ułatwiających roboty sprzętów pracujących na systemach lokalizacji 3D. Jednym z największych wyzwań przy realizacji tego odcinka S3 było prowadzenie robót etapami na czynnej drodze szybkiego ruchu z zachowaniem kontraktowych wymagań, mowa o konieczności udostępnienia kierowcom dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w okresie wakacyjnym – komentuje Robert Jastrzębski, Dyrektor Kontraktu Budimex. Wartość umowy na budowę odcinka Miękowo – Rzęśnica wyniosła 102,66 mln zł netto.

 

S3 w zachodniopomorskim to kolejna inwestycja infrastrukturalna w portfolio Budimeksu. Generalny wykonawca jest odpowiedzialny także m.in. za budowę odcinka A1 Tuszyn-Piotrków, drogi ekspresowej S61 (na odcinkach: Suwałki – Budzisko z obwodnicą Szypliszek, Stawiski-Szczuczyn, Wysokie – Raczki) oraz trasy ekspresowej S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem) oraz na odcinku pomiędzy węzłami Kamień i Sokołów Małopolski Północ.