Budimex.pl
PL    

Budimex wybuduje obwodnicę Gniezna

Data aktualności: 3 grudnia 2014
Budimex wybuduje obwodnicę Gniezna

Wartość kontraktu wynosi 387,3 mln złotych netto.
Zakres prac obejmuje budowę:

  • 18,3- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej,
  • trzech węzłów drogowych (Mieleszyn, Gniezno Północ i Kłecko),
  • 19 obiektów inżynierskich (4 mostów i 5 wiaduktów w ciągu drogi S5, 9 wiaduktów nad drogą S5, jednego przejścia dla zwierząt),
  • 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (Modliszewko Wschodnie i Modliszewko Zachodnie),
  • dróg dojazdowych,
  • urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia i odwodnienia drogi.

Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).