Budimex.pl
PL    

Budimex wybuduje obwodnicę Bełchatowa

Data aktualności: 31 grudnia 2014
Budimex wybuduje obwodnicę Bełchatowa

Umowa ma wartość 119, 4 mln złotych netto. Nowa trasa  będzie miała około 11 kilometrów długości (klasę GP – główną ruchu przyspieszonego)i zostanie wybudowana w systemie 2+1  dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie. Zakres prac obejmuje również:

  • budowę czterech węzłów drogowych,
  • przebudowę oraz rozbudowę odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych, przepustów drogowych i odwodnienia,
  • budowę trzech wiaduktów nad obwodnicą i sześciu w ciągu obwodnicy (w tym jednego przejścia dla zwierząt),
  • budowę mostu w ciągu obwodnicy nad rzeką, drogą gminną i drogami wewnętrznymi,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, oświetlenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego oraz usprawni przejazd na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 8.
Na realizację inwestycji Budimex ma 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).